Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels – Aanbestedingsnieuws

Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels

Laatst geupdate op februari 20, 2017 door redactie

Naar aanleiding van de motie Ziengs waarin de Tweede Kamer vraagt om meer toegang voor jonge bedrijven tot de overheid, bericht Minister Kamp over de voortgang van het traject Beter Aanbesteden. Uit de evaluatie bleek dat de ervaren problemen rond aanbestedingen niet zozeer zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels.

Dit voorjaar heeft Minister Kamp de heer Huizing aangesteld als aanjager van dit traject. “Zoals ik uw
Kamer eind oktober 2016 heb laten weten (Kamerstuk 32 440, nr. 93), hebben in het afgelopen najaar vijf regionale teams een dialoog gevoerd over praktijkproblemen en -oplossingen die bij kunnen dragen aan verbetering van
de aanbestedingspraktijk.”

Van hier af gezien zijn we allen even groot.

“Tijdens het traject zijn voorstellen gedaan door deelnemers uit regioteams over het hele land om de aanbestedingsprocedures te verbeteren. Voorbeelden zijn het publiceren van inkoopkalenders door aanbestedende diensten, het organiseren van stages die aanbestedende diensten en ondernemers een kijkje in elkaars keuken bieden, of de  organisatie van marktdagen. In de praktijk zijn al veel goede voorbeelden van dergelijke acties te vinden. Het streven is om die uit te lichten en aan te vullen met nieuwe initiatieven en zo een sneeuwbaleffect te realiseren, waarbij ondernemers en aanbestedende diensten elkaar versterken.”

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 34252, nr. 3

4 thoughts on “Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *