Natuurvriendelijke oevers en bodemophoging maatregelen in Franekeradeel – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Natuurvriendelijke oevers en bodemophoging maatregelen in Franekeradeel

Franekeradeel gunt een opdracht voor het tegengaan van bodemdaling aan aannemer Van der Meer. De jarenlange winning van gas en zout in het landelijk gebied Franekeradeel-Harlingen heeft het waterbeheer van het gebied negatief beïnvloed, met bodemdaling tot gevolg. De bodem is nabij het gasveld met 28 centimeter gedaald. In de afgelopen periode is in samenwerking en in samenspraak met de verschillende partijen en stakeholders het plan opgesteld om herstelmaatregelen uit te voeren. Met de opdracht is een geraamde waarde van € 1.458.000 gemoeid.

Landmeter, bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont

Deze herstelmaatregelen vormen het project: Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen, fase 1. In het kader van het project Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen, Fase 1 is het waterlopenbestek Sexbierum e.o. opgesteld. Het bestek omvat het verbeteren van de waterhuishouding in het landelijk gebied rondom Sexbierum in de gemeente Franekeradeel.

Binnen dit bestek zal de waterhuishouding over een lengte van ca. 22.000 m verbeterd worden. Dit gebeurt door de aanleg van Natuurvriendelijke Oevers (NVO) en de verruiming van (hoofd)watergangen. Ook zullen kunstwerken
vervangen en/of aangelegd worden zoals o.a. inlaten, stuwen, kanosteigers en een kluunvoorziening.
In het kader van werk-met-werk maken zullen de hoofdwatergangen gebaggerd worden als onderdeel van de onderhoudscyclus en waterbergingsgebieden (overloopgebieden) zullen geoptimaliseerd worden.

Bron: TenderNed, 15 februari 2017

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *