Marktconsultatie duikapparatuur – Veiligheidsregio Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie duikapparatuur – Veiligheidsregio Fryslân

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

VRF  heeft het voornemen om in 2023 een aanbesteding te houden voor duikapparatuur. Ter voorbereiding op deze aanbestedingsprocedure houdt VRF een marktconsultatie.

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio Fryslân is de naam van de koepel waaronder Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering zijn georganiseerd.

Deze marktconsultatie heeft tot doel de uitvraag van de voorgenomen aanbesteding van Brandweer Fryslân voor duikapparatuur aan te laten sluiten bij de markt. Met de marktconsultatie wordt het volgende beoogd:
– Toetsen aan de markt hoeveel potentiële aanbieders kunnen voldoen aan het opgestelde Programma van Eisen;
– Inzicht verkrijgen in de ervaringen in en mogelijkheden van de markt

De marktconsultatie zal door middel van voorliggende schriftelijke inventarisatie worden uitgevoerd. De partijen die informatie hebben aangeleverd naar aanleiding van de markconsultatievragen, kunnen uitgenodigd worden om telefonisch een nadere toelichting te geven op de aangeleverde informatie. De uitnodiging tot deelname aan de marktconsulatie is gepubliceerd op Tenderned. VRF verzoekt u het ingevulde document “Antwoordformulier marktconsulatie VRF” te uploaden in Tenderned met behulp van de berichtenmodule. Hierbij verzoekt VRF u om een versie in Word-format te uploaden. VRF vraagt u om, indien u op een bepaalde vraag geen antwoord wenst te geven, aan te geven waarom u hier geen antwoord op geeft. U heeft bij elke vraag de mogelijkheid in uw beantwoording alternatieven aan te dragen.

Van de marktconsultatie zal een geanonimiseerd verslag gemaakt worden. Dit verslag zal worden opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten. Het is niet de bedoeling dat met het indienen van de marktconsultatie een aanbiedingen wordt gedaan.

Bron: Tenderned zondag 12 maart 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *