ICT Hardware – STC-Group – Aanbestedingsnieuws

ICT Hardware – STC-Group

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: pixabay.com

STC Group ontwikkelt zich reeds decennia in het maritiem en logistiek onderwijs, training, consultancy en uniek toegepast onderzoek met gebruik van simulatoren. Met meer dan 6.000 studenten is STC Group de grootste opleider in het vakgebied. In de huidige situatie is er voor de levering van ICT Hardware één leverancier gecontracteerd. Onder deze overeenkomst wordt voor de diverse locaties van de aanbestedende dienst werkplekhardware besteld en geleverd. De aanbestedende dienst
biedt aan haar medewerkers artikelen aan die onderdeel uitmaken van een standaard assortiment. Dit assortiment bestaat onder meer uit desktops, laptops, servers, iPads, tablets, decentrale printers en toebehoren. Er wordt gebruik gemaakt van
computersystemen van meerdere producenten, zoals Hewlett Packard, Samsung en Apple, waarbij volledige ondersteuning van software-installatie en beheer is gegarandeerd. Alle apparaten zijn voorzien van minimaal één geldige licentie. Het overgrote deel van de in gebruik zijnde hardware bestaat echter uit Hewlett Packard producten. Uitgangspunt bij de aanbestedende dienst is dat er op de werkplek gewerkt wordt in een Windows Enterprise 10/11 omgeving, aangesloten op een op Windows gebaseerd netwerk en dat het wifinetwerk gestandaardiseerd is met Cisco. Aanbestedende dienst draagt zelf zorg voor het imagen van de hardware, maar in voorkomende gevallen wordt ook van inschrijver gevraagd software te pre-installeren op
basis van een door aanbestedende dienst aangeleverd image.

De aanbestedende dienst wenst de levering van ICT Hardware en aanverwante dienstverlening voor alle locaties. STC Group wenst met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en tegen zo laag
mogelijk kosten. De aanbestedende dienst heeft het doel om een raamovereenkomst te sluiten met één raamcontractant die kan voorzien in de hierboven genoemde behoefte van de aanbestedende dienst. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 augustus 2023. Deze datum is een streefdatum. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot zesmaal een optionele verlenging van maximaal één jaar.

De aanbestedende dienst wenst dat de gegadigde in staat is om gerelateerde dienstverlening te leveren, welke betrekking heeft op de levering van ICT hardware. De gevraagde diensten bestaan uit:
• het leveren van advies ten aanzien van de door STC Group in te zetten ICT hardware;
• het periodiek bijpraten van STC Group over de laatste technologische ontwikkelingen en hiermee verband houdende innovaties die door STC Group doorgevoerd kunnen worden;
• het imagen van te leveren hardware;
• het afvoeren van kapotte hardware;
• het plegen van reparatie en onderhoud op hardware;
• het verhuren van hardware;
• het uitvoeren van assetmanagement;
• het inruilen van hardware;
• hulp bij verhuizingen;
• kosteloos ter beschikking stellen van test apparatuur.

Er is gekozen voor het volgen van een openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan  gestelde eisen én de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 12 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291194

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *