Bestelwagens met laadbak – Gemeente Rijswijk – Aanbestedingsnieuws

Bestelwagens met laadbak – Gemeente Rijswijk

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto”Pixabay.com

De opdrachtgever, de gemeente Rijswijk heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in twee
percelen. Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. Het is toegestaan om op één of beide percelen in te schrijven. Doel van de  aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten die voorziet in de levering en onderhoud van de beschreven producten, tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Onder onderhoud wordt tevens verstaan het los leveren van onderdelen aan de opdrachtgever die door de eigen technische dienst van de opdrachtgever bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden toegepast zullen worden. Daarnaast fungeert de overeenkomst als basis voor aanvullende en
vervangingsopdrachten die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd. Per perceel zal met één inschrijver een overeenkomst worden gesloten. De looptijd van de overeenkomst is van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025,  met een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal twee jaar per verlenging. De opdrachtgever is in geen geval gehouden tot gunning e n/of contractsluiting over te gaan. De opdrachtgever kan eveneens gedeeltelijk afzien van gunning (door één of meerdere percelen niet te gunnen).

De twee percelen zijn:

  • Perceel 1: Levering van vier bestelwagens met open laadbak
  • Perceel 2: Levering van één elektrische bestelwagen met open laadbak

Het is toegestaan om meerdere keren op één perceel als hoofdaannemer in te schrijven (maximaal twee inschrijvingen).
Ter illustratie een voorbeeld:
Een opbouwleverancier wil met twee verschillende merken chassis (A en B) inschrijven. Dit betekent dat de opbouwleverancier twee inschrijvingen moet doen (een inschrijving met chassis A en een inschrijving met chassis B).

Naast deze opdracht zullen twee jong gebruikte elektrisch aangedreven personenwagens worden aangeschaft. Op basis van de financiële omvang van dit perceel, wordt gebruikt gemaakt van de percelenregeling en zal dit perceel enkelvoudig onderhands worden aanbesteed in 2023. De levering van de jong gebruikte elektrisch aangedreven personenwagens maakt derhalve geen onderdeel uit van de opdracht.

Bron: Tenderned woensdag 15 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291323

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *