Huishoudelijke hulp Heerenveen – Aanbestedingsnieuws

Huishoudelijke hulp Heerenveen

Slecht nieuws voor alle revaliderenden en gebroken gezinnen die van huishoudelijke hulp afhankelijk zijn in Heerenveen. De opdracht daartoe wordt aanbesteed. Dat gebeurt met een Open House model. 

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

©Pixabay 2017


Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 100

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De overeenkomst start op 1 januari 2020 voor een periode van twee kalenderjaren. De gemeente Heerenveen (hierna: Opdrachtgever) heeft de mogelijkheid de overeenkomst maximaal vier keer met één kalenderjaar te verlengen. Dit betreft een eenzijdige verlenging. De maximale looptijd van de overeenkomst betreft hiermee zes kalenderjaren, tot en met maximaal 31 december 2025.

Tussentijds toetreden

Het is mogelijk om tussentijds toe te treden per 1-1-2024 (indien ingediend in de periode tussen 1 juni 2021 tot 1 oktober 2021).

De aanbesteding staat gepubliceerd via
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297817/documenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *