Publiceren aanbestedingsdocumenten in raadsstukken – WMO Hulpmiddelen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Publiceren aanbestedingsdocumenten in raadsstukken – WMO Hulpmiddelen Den Haag

©Zaz 2023

Via de raadsinformatie van de gemeenteraad van Den Haag vonden we het programma van eisen voor de leveranciers van WMO hulpmiddelen. Dat programma is blijkbaar in het geheim al met de raad gedeeld in juni 2023.

Op Tenderned is er nog geen aanbesteding van te vinden. De gemeente heeft een contract met Medipoint en Kersten Hulpmiddelen zo lezen we weer elders op de website van Den Haag.

De aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen is vormgegeven met de volgende uitgangspunten:
• zoveel mogelijk voorzieningen verstrekken in huur;
• hergebruik van voorzieningen voor zover dat veilig, doeltreffend en clientgericht is en technisch verantwoord en economisch rendabel.

Via de raadsbrief is een toelichting gegeven op onder meer duurzaamheidseisen.

In het PvE zijn verschillende eisen opgenomen over duurzaamheid en circulariteit. Voorbeelden hiervan zijn dat te gebruiken verpakkingen recyclebaar dienen te zijn en dat in te zetten voorzieningen zoveel mogelijk zodanig geconstrueerd dienen te zijn dat het mogelijk is het artikel in onderdelen te
scheiden (modulariteit/circulariteit). Bovendien dienen in te zetten voorzieningen, componenten en materialen zo veel mogelijk hergebruikt te worden via producthergebruik en/of via materiaalhergebruik

Er is geen regel voor de openbaarheid van voor aanbestedingen relevante stukken. Uiteraard wel, dat het op het aankondigingenplatform Tenderned moet staan. Maar als een gemeente de programma van eisen al een fikse tijd eerder in de raadsinformatie heeft staat, dan mag dat gewoon. Of op een projectpagina van en project waar niemand van weet behalve de favoriete gegadigden. Zo valt er dan toch meer invloed uit te oefenen dan men denkt op het resultaat van de onuitvoerbare aanbesteding.

Het lijkt de redactie van Aanbestedingsnieuws wel voor de hand te liggen dat als in openbare raadsinformatie toelichtingen worden gegeven, dat die dan ook op het publicatieplatform van Tenderned worden meegegeven. Het spreekt voor zich dat goed geïnformeerde leveranciers die beter de openbare informatie van hun klanten in de gaten houden, voordeel hebben bij aanbestedingen.

Zie ook:

Collegebrief aan gemeenteraad, 6 juni 2023: kenmerk: OCW/10542635

Voorblad t.b.v. aanbestedingsdocumenten (raadsinformatie.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *