Van den Burg zoekt partij voor jeugdzorg overlast-amas – Aanbestedingsnieuws

Van den Burg zoekt partij voor jeugdzorg overlast-amas

Staatssecretaris van den Burg heeft een WODC-rapport en beslisnota naar de Tweede Kamer gestuurd over rondreizende onbegeleide minderjarigen , met name van Noord-Afrikaansee (die in het rapport UMs en door de staatssecretaris amvs worden genoemd)

. Het fraai vormgegeven rapport is op 9 juni jl. aangeboden aan de DG Migratie en uiterlijk 21 juli as. verstrijkt de 6 weken reactie termijn voor de beleidsreactie van het kabinet.

Blijkens de beslisnota wordt gezocht naar een partij die de jeugdzorg voor deze nomadisch levende jongeren die voor overlast zorgen in asielzoekerscentra, op zich kan nemen. Volgens het rapport is dat moeilijk omdat jongeren, die uit een gesloten jeugdinstelling van justitie komen, niet gewend zijn aan de vrijheid van een open instelling.

Bron: Kamerstukken II 2022/23, 27062, nr. 135

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z14815&did=2023D35802

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *