LUMC zoekt katheters en stents – Aanbestedingsnieuws

LUMC zoekt katheters en stents

Het LUMC heeft een opdracht geplaatst voor de levering van guiding katheters voor interventie cardiologie. De opdracht is uitgezet met een openbare Europese aanbesteding en kent een wachtkamerovereenkomst. De opdracht wordt gegund op grond van de laagste prijs. Alle correspondentie moet plaatsvinden via Tenderned.

Het LUMC zoekt naar een leverancier met ervaring met implementatie, productondersteuning en levering gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar van de betreffende producten binnen een PCI centrum (zie https://www.nvvc.nl/Kwaliteit/witte-lijsten) in Nederland. Het afgenomen volume van uw referentieopdracht bedraagt ten minste 1000 stuks guiding katheters per jaar.

©ZaZ 2020

Met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst beoogt het LUMC de volgende
doelstellingen te bereiken:
– Het blijven garanderen van kwaliteit en patiëntveiligheid en waar mogelijk dit nog verder te
vergroten door middel van inbreng van kennis en kunde van de selecteerde leverancier(s);
– Tussentijds kunnen benutten van productinnovaties dan wel toepassing van de laatste stand
der techniek in afstemming met medische specialisten van LUMC.
– Een hoogwaardige kwaliteit van producten en toebehoren geleverd krijgen voor een
concurrerende prijs;

De interventie cardiologie binnen het LUMC neemt jaarlijks naar schatting zo’n 2400 stuks guiding katheters af. Op basis van huidige prijzen bedroeg de omzet in 2022 ongeveer 72.000 euro excl. btw.
De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Het LUMC heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. LUMC behoudt zich het recht voor om maximaal 10% van de totale omvang van deze opdracht buiten de raamovereenkomst om bij derden af te nemen. De motivatie hiervoor is omwille van studie- en of onderzoek redenen. Het LUMC is voornemens om met de Inschrijver welke als nummer 1 in de ranking is geëindigd,
een raamovereenkomst af te sluiten met een looptijd van 4 jaar, met optie tot maximaal 4 keer verlenging met 1 jaar, tot een totale maximale contractduur van 8 jaar. Motivatie voor deze (mogelijk) langere contractperiode van 4 jaar betreft de hoge mate van kosten en risico’s die het wisselen naar (een groot palet aan) nieuwe medische producten met zich meebrengt.

De plafondprijs is gesteld op € 30,- exclusief BTW per guiding katheter. Deze plafondprijs heeft
betrekking op alle beschikbare maten van de door Inschrijver aangeboden guiding katheter.

Bron: Tenderned / Aanbestedingsleidraad, 4 februari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324944  (katheters)

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324942 (stents)

Zie eerder over plafondprijzen:

 

Medtronic verliest ook in hoger beroep van VUmc in zaak prijsplafonds\

CvA advies 708: geen realistische raming

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *