Valkenswaard wil thuiszorg aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Valkenswaard wil thuiszorg aanbesteden

Het zuidoostbrabants inkoopbureau Bizob heeft een aanbesteding uitgeschreven voor thuiszorg. Het gaat om het uitvoeren van de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning in de gemeente Valkenswaard. De aanbestedende dienst gaat voor deze opdracht raamovereenkomsten aan met meerdere aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden. ’. De aanbestedende dienst wil raamovereenkomsten sluiten met meerdere aanbieders voor de uitvoering van de Huishoudelijke Ondersteuning in de gemeente Valkenswaard.

Het doel van deze aanbesteding is om met ingang van 1 mei 2024 een nieuwe overeenkomst aan te gaan met maximaal 10 aanbieders HO op basis van P x Q financiering, zodat onze inwoners aanspraak kunnen maken op kwalitatief goede huishoudelijke ondersteuning eventueel inclusief wasverzorging. Uitgangspunt hierbij is dat aanbieders, die geen ZZP-er zijn, de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (hierna: cao VVT) toepassen op alle medewerkers die deze opdracht uitvoeren.

©Pixabay 2017

De doelgroep HO bestaat uit volwassen inwoners van onze gemeente in de leeftijd van 18 tot 100+ jaar die huishoudelijke ondersteuning nodig hebben, zodat ze zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen. We richten ons hierbij op een specifieke doelgroep: de meest kwetsbare,
niet of onvoldoende zelfredzame inwoners.

Bron: Aanbestedingsleidraad / Tenderned, 29 februari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/327771

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *