Ede passeert Vilente voor dagbesteding verpleegzorg maar gunt sofware enkelvoudig onderhands tot 215K – Aanbestedingsnieuws

Ede passeert Vilente voor dagbesteding verpleegzorg maar gunt sofware enkelvoudig onderhands tot 215K

Er wordt nogal eens met twee maten gemeten bij het inkoopbeleid van gemeenten, maar hoe maakt Aanbestedingsnieuws dat hard. Inkopen van Zorg worden op een professionaliseringsschaal uitgespeeld exact volgens de Aanbestedingswet, terwijl softwareleveranciers allerlei opdrachten zelfs enkelvoudig onderhands wordt gegund voor riante bedragen en nog rianter voor meer reguliere aanbestedingen.

twee maten ©Zaz 2023

De gemeente Ede heeft laten weten aan de gemeenteraad dat Vilente niet is geselecteerd om dagbesteding voor de thuiszorg te leveren. Vilente is na de aanbesteding dagbesteding niet geselecteerd als aanbieder. Vilente heeft namelijk niet kunnen voldoen aan een eis die in de aanbesteding is gesteld, ook na de kans op herstel, en is daarom uitgesloten van de opdracht.

De eis betrof de garantie van toepassing en verankering van kwaliteitsbewaking bij Vilente. Vilente kon dit op een tweetal manieren aantonen die waren beschreven in de uitvraag, maar heeft dit niet gedaan. De gestelde eis inzake kwaliteitsborging geldt voor alle zorgaanbieders. Het is niet
mogelijk om bij 1 inschrijver, zoals Vilente af te wijken van een eis.

Vilente heeft daarop de gemeenteraad aangeschreven om de gemeente te vragen “niet zo te doen”.  Daarover zegt Wethouder Jan Pieter Schans (CDA) van de gemeente Ede:

U roept de gemeenteraad op deze aanbesteding ‘niet zo doen’. Als er aan één van de eisen niet wordt voldaan kunnen wij niet anders dan een inschrijving afwijzen. Dat is de aard van een aanbestedingsprocedure. Het college heeft geen ruimte om daarin een andere afweging te maken. De inschrijving is onherroepelijk. Dit is in gesprekken met Vilente ook door mij toegelicht.

Welke eis? Kwaliteitsborging. Wat het allemaal precies is die kwaliteitsborging, wordt er niet bij verteld in de brief van het college van de raad. Is een optreden van Frans Bauer soms te min? Aanbestedingsnieuws vindt het apart. Dus het moet wel hoogstaande kamermuziek zijn die de dagbesteding voor bejaardentehuis St. Barbara inhoudt, en niet gewoon bijvoorbeeld bingo en dat je dan een broodrooster kan winnen? Het is toch al moeilijk iets te bedenken voor de sterk verschillende smaak van ouderen. Had de gemeente nog verwacht dat de ouderen een enqueteformulier gingen invullen waarop ze cijfers gingen uitdelen aan de bingo?

Zelfs al is het zo, dat Vilente niet voldoet aan wat de gemeente verwacht aan kwaliteitsborging, daar kun je toch ook, eenmaal aangeschreven door de gemeente en duidelijk uitgelegd, alsnog wel aan voldoen? Ede heeft er kennelijk niet veel mee te maken. Niet voldoen is niet gegund en de raad laat het passeren want wethouder Schans zegt het.

Aanbestedingsnieuws is er verrast mee, vooral nu blijkbaar bij de zelfde gemeente Ede via wethouder Bijl (PvdA) geen enkel probleem is af te wijken van de Gids Proportionaliteit en een opdracht voor software voor subsidieverstrekking enkelvoudig onderhands te gunnen voor precies het maximum van de drempelbedragen van de aanbestedingsrichlijn, te weten 215.000 euro. Is het inkopen van dagbesteding voor het verpleeghuis soms niet een “reguliere opdrachtverstrekking” .

Want op diezelfde dag toevallig ook nog Valentijn meldt de gemeente Ede: https://ede.raadsinformatie.nl/document/12427468/3 en het staat zelfs op dezelfde besluitenlijst. Raadsleden zouden het toch gezien moeten hebben. Nog geen een politicus stelde ook maar een vraagje en de maand is alweer bijna om:

https://ede.raadsinformatie.nl/document/12445032/1

Afwijken inkoopprocedure ten behoeve van Subsidie Volg Systeem
Samenvatting/korte toelichting:
De huidige subsidie applicatie Key2Subsidies (Centric) is storingsgevoelig, niet gebruiksvriendelijk en kent een
beperkte ontwikkelagenda. Door middel van een marktconsultatie zijn er een viertal pakketten onderzocht.
Alles overwegend biedt Vindsubsidies met SVS de enige juiste oplossing voor de Gemeente Ede.
Financiële consequenties en wijze van dekking, incl. begrotingspost:
Omdat het een reguliere vervanging is, worden de kosten volledig gedekt uit het afdelingsbudget BIAS.
Besluit:
1. In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor het voeren van een enkelvoudige
onderhandse aanbesteding – in plaats van een meervoudige onderhands procedure – inzake de
opdrachtverlening voor softwarepakket voor subsidies;
2. Een overeenkomst aan te gaan met Vindsubsidies voor de duur van 4 jaar tot maximaal de financiële drempel
van € 215.000 exclusief BTW, waarboven de Aanbestedingswet geldt.
Aldus besloten d.d. 14 februari 2023

Wanneer wordt ons bij Aanbestedingsnieuws eens iets enkelvoudig onderhands gegund voor 215K, vraagt Aanbestedingsnieuws zich af. Weet u wel hoeveel wij gelezen worden door gemeenteambtenaren. Kwade inkopers die al die transparantie van ons helemaal niet leuk vinden. Oh nee, dalijk krijgen we nog raadsvragen! We zouden hen moeten shamen op IP-Nummer. U leest ons, waarom betaalt u ons dan niet? Ik heb het tegen u, gemeentelijke inkopers! Denkt u dat alleen ondernemers hoeven te betalen voor digitale abonnementen? Denkt u dat dat Google Adds waar u zelf voor 10ct op adverteert voor al die vacatures voor “integrale handhavers”, dat ons dat iets oplevert???

Heeft de gemeente Ede soms wel een abonnement op Dagblad de Gelderlander? Oh we weten precies hoe dat gaat bij gemeenten. De bibliotheek krijgt 1 exemplaar en daar moeten alle 850 ambtenaren het mee doen, daarom weten ze daar ook helemaal niet van de geweldige kwaliteit van de dagbesteding bij verpleeghuis Sint Barbara. Daarom moet je ook niet in de journalistiek een baan zoeken, je moet gewoon softwareleverancier worden! Maar Bingo werkt toch ook met software?

De maat is nog dubbeler dan dubbel want ook in ICT-land van Ede wordt ook heus niet alles enkelvoudig onderhands gegund tot 215K. Even gezocht op TenderNed en zelfs Microsoft blijkt te moeten inschrijven om kans te maken op een aanbesteding in gemeente Ede en Barneveld en dat was nog in maart. https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257269/ SoftwareONE Netherlands BV -jouw IBM cloud parner- mocht dat uiteindelijk doen, die kreeg de opdracht gegund voor perceel 1 was 1,2 miljoen euro en het tweede perceel voor 2,8 miljoen euro.  Ja, daar kun je wel een kantoor aan de Naritaweg voor kopen. Leverde die arme Bill Gates maar direct subsidiesoftware aan de gemeente Ede, dan hoefde hij niet bij te klussen in medische vaccinaties. En

Woonden we maar in Ede, dan konden we zomaar kans maken op een lot uit de loterij en 215.000 euro krijgen van de gemeente voor “software inkoopkennis” die Aanbestedingsnieuws gewoon ook keihard is. Wij zijn toch ook iets met software? Nee, zo werkt dat dan niet bij ICT inkopen, alleen grote uitgeverijen komen in aanmerking voor riante onderhandse gunningen voor niets doen maar nog wel net even hun softwarepakket van datum veranderen.

Boter bij de rotte vis. Ons wordt het niet gegund. Letterlijk. En de dagbesteding voor de verpleegzorg ook al niet. Ede was zoals ze dat noemen, het idealistische type. Wij daarentegen, wij zijn te min. Omdat onze ouders geen subsidiesoftware leveren.

Zie ook:

https://www.gelderlander.nl/ede/vilente-mag-geen-dagbesteding-meer-geven-in-st-barbara-maar-nooit-klachten-ontvangen~a4e1094b/

https://www.edestad.nl/lokaal/politiek/902628/dagbesteding-bij-st-barbara-verleden-tijd-kennis-of-wil-ontbree#closemodal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *