Maastricht zoekt mammograaf – Aanbestedingsnieuws

Maastricht zoekt mammograaf

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering, installatie, applicatie, opleiding en onderhoud van een mammografietoestel aan te besteden.
De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende “Aanbestedingswet 2012” van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Het ziekenhuis van Maastricht is een academisch ziekenhuis en daarmee staat sinds 2007 de aanbestedingsplicht vast, zie ook:
De opdracht is uitgezet op Negometrix en is verder hier te bekijken:
Hier vond Aanbestedingsnieuws als inhoudelijke selectie-eis (onder meer) :
1.4.2. Inschrijver dient te voldoen aan:

– Dun & Bradstreet rating 1 (minimaal risico) of 2 (laag risico)
òf
– Graydon rating B, BB of BBB (gemiddeld), A of AA (laag) of AAA (zeer laag).

Indien inschrijver niet over één van beide rapporten beschikt, dient dit te worden opgevraagd. Het rapport zal u ter beschikking worden gesteld.

Het in te dienen rapport dient niet later gedateerd te zijn dan zes maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum van inschrijving. Het rapport dient na de voorlopige gunning overlegd te worden aan de Aanbestedende dienst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *