AD: Deurwaarders opnieuw naar de rechter om aanbesteding

Het Algemeen Dagblad bericht dat deurwaarders opnieuw naar de rechter gaan om een aanbesteding. In het kader van Clustering Rijksincasso heeft het CJIB van het Kabinet de opdracht gekregen voorbereidingen te treffen voor het clusteren van gerechtsdeurwaarderstrajecten. Per 1 november is een kennisgeving van een rectificatie gepubliceerd op TenderNed. De rectificatie betreft de datums in de […]

PIANOo: Nog een flinke weg te gaan bij e-factureren

De initiatieven die gemeenten nemen om elektronisch factureren (e-factureren) te implementeren, nemen toe. Dat concludeert PIANOo uit de signalen die het programmabureau e-factureren de afgelopen periode binnen kreeg. Hoofd van het programmabureau, Kornelis Drijfhout, licht toe: ‘Weliswaar is er nog een flinke weg te gaan, maar wij merken in onze gesprekken met gemeenten dat e-factureren […]

TenderNed wijzigt door Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Europese aankondigingen krijgen een nummer van de uitgever van het Europese PublicatieBlad (PB). Dit PB-nummer wordt vanaf nu ook op de samenvattingspagina van een Europese aankondiging op TenderNed weergegeven. Dit is bijvoorbeeld handig als een aanbestedende dienst het PBnummer ook wil opnemen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Voorwaarde is dus wel, dat de aanbestedende […]

Tenderned: ondernemers moeten tijdig inschrijven ivm piekbelasting

TenderNed kampt de laatste tijd helaas te veel met storingen. De storingen zijn een gevolg van een exponentiële toename in het aantal transacties. Sinds de storing van 5 en 6 september jl. onderzoeken en testen wij alternatieven voor een robuustere en efficiëntere documentverwerking. Het ontwikkelen van een oplossing zal waarschijnlijk tot begin 2017  duren. Daarom […]

Rijk vernieuwt algemene voorwaarden

Het rijk heeft zijn algemene voorwaarden vernieuwd. De nieuwe algemene voorwaarden zijn inkoopvoorwaarden, die de eisen bevatten waar alle aan de overheid verkopende ondernemers moeten moeten voldoen. De meeste aanbesteders sturen de algemene voorwaarden bij elke aparte aanbesteding op TenderNed ook nog mee. De vernieuwing is officiëel geworden met de publicatie in de Staatscourant van afgelopen 3 oktober. […]

Na 15 oktober zijn 2b-diensten niet meer via TenderNed af te melden

Op zaterdag 15 oktober 2016 implementeert TenderNed de nieuwe Europese aankondigingsformulieren. Dat is het gevolg van gewijzigde regelgeving (red. de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen). Dit betekent onder meer dat het gunningsformulier voor 2B-diensten vanaf dan niet meer beschikbaar is in TenderNed. TenderNed raadt dan ook aan als nog een 2B-dienst moet worden afgemeld, dat een aanbestedende dienst dat doet vóór […]

TenderNed: Storing door verhoogd aantal geinteresseerde ondernemers

De storingen op TenderNed in de week van begin september, waren volgens TenderNed te wijten aan een “verhoogd aantal geïnteresseerde ondernemers”. Dat blijkt uit een bericht op de website van TenderNed. Via de website van TenderNed laat TenderNed weten dat het systeem inmiddels is gestabiliseerd. Men heeft de servercapaciteit verdubbeld en gebruikers verzocht hun kluissluitingen […]