Freelance fotografen schrijven nog niet massaal in op aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Freelance fotografen schrijven nog niet massaal in op aanbestedingen

Laatst geupdate op juli 13, 2017 door redactie

Freelance fotografen schrijven nog niet massaal in op aanbestedingen. Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek van de redactie van Aanbestedingsnieuws. Van de benaderde fotografen hebben er nul gereageerd op een aanbesteding. Kamerlid Mei Li Vos heeft met steun van de Nederlandse Vereniging Journalisten een motie ingediend tegen het clusteren van fotografie-opdrachten. De motie moet ervoor zorg dragen dat ook freelance fotografen een kans maken op overheidsopdrachten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
“Wij worden weleens benaderd voor freelance-klussen door gemeenten. Dat werkt gewoon met een uurtarief , aldus Paul Poels uit de regio Venray”. Op de vraag of hij gaat reageren op een opdracht die in maart gaat verschijnen van het Ministerie van Algemene Zaken voor €1 miljoen, antwoordt hij: “Ach dat is toch veel te groot voor mij…. ik ben maar een eenmanszaak. Als het zou gaan om een gedeelte, zeg 1/5 van de prijs, ik denk dat ik dan nog kom praten.

Gerrit Vermeulen, freelance fotograaf uit Den Haag, heeft uit hoofde van andere werkzaamheden in een ander dienstverband in het verleden weleens te maken gehad met een aanbesteding: ” Ik weet wat voor een gedonder het is. Ik ga er nooit op reageren. Als fotograaf is dat helemaal niet lonend.”

Volgens de NVJ worden, door het plan om de aanbesteding onder te brengen bij één fotobureau, 30 freelance fotografen met wie de het ministerie samenwerkt, buiten spel gezet.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 32240, 98

Zie ook:

https://www.nvj.nl/nieuws/zzp-fotografen-mogen-meedingen-aanbestedingen-overheidsdiensten

De tekst van de motie:

Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS
Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken tot nu toe gebruikmaakte van ongeveer 30 zelfstandige freelancers bij de aanbesteding van fotografie;

constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken in 2017 de fotografie wil aanbesteden aan één bureau, dat het werk namens de ministeries en de overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst zou moeten verdelen;

overwegende dat in artikel 1.5 van de Aanbestedingswet een clusterverbod opgenomen is, dat verbiedt dat opdrachten onnodig samengevoegd worden, en stelt dat de belangen van kleine ondernemers hierin meegewogen moeten worden;

overwegende dat hierdoor kleine ondernemers buitenspel komen te staan en mkb’ers en zzp’ers geen eerlijke kans krijgen;

van oordeel dat dit onwenselijk is;

verzoekt de regering, de clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en direct zaken te doen met de freelancefotografen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

1 thought on “Freelance fotografen schrijven nog niet massaal in op aanbestedingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *