Uitspraak CvA over voortijdig beëindigen aanbestedingsprocedure fort Steenbergen – Aanbestedingsnieuws

Uitspraak CvA over voortijdig beëindigen aanbestedingsprocedure fort Steenbergen

Gisterenavond is een advies 374 van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen over het voortijdig beëindigen en elders opnieuw opstarten van aanbestedingsprocedures op TenderNed. Omdat hiervoor niet aanvullend gemeld wordt bij de eerste aanbestedingsprocedure, ben je zo je opdracht kwijt. Dat is ook gebeurd in deze zaak, over de reconstructie van een fort, het uitvoeren van grondwerk, het realiseren van een toegangsbrug en het realiseren van een uitkijktoren.

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

De redactie heeft achterhaald dat het hier gaat om de aankondiging voor een renovatie van Fort Henricus in Steenbergen, een fort aan de Brabantse Waterlinie. Welke de tweede aanbesteding is, is niet duidelijk maar de enige andere aanbesteding gerelateerd aan het fort in Steenbergen is de Best Value aanbesteding “Thematische Routes West Brabantse Waterlinie”. De aankondiging dateert van 10-06-2016 en op 16-06-2016 verschijnt er een kennisgeving waarmee de aanbesteding wordt afgesloten en er een nieuwe aanbesteding verschijnt.

De ondernemer die op de eerste aanbesteding in heeft geschreven, beklaagt zich er over dat zijn inschrijving niet in behandeling is genomen, helemaal nu hij ondanks zijn inschrijven niet nader geïnformeerd is over de 2e, geheel nieuwe aanbesteding.

De klager heeft zich na 16 juni 2016 via TenderNed als gegadigde aangemeld voor de (eerste) aanbestedingsprocedure Fort X met TenderNed-kenmerk A, niettegenstaande het feit dat beklaagde die procedure op 16 juni 2016 in TenderNed heeft beëindigd. PIANOo heeft bevestigd dat dit laatste inderdaad het geval is. Het is dus technisch mogelijk om je aan te melden voor een door de Aanbestedende Dienst afgesloten procedure.

De Commissie van Aanbestedingsexperts stelt daarmee, dat de oorzaak erin is gelegen dat TenderNed de mogelijkheid biedt om inschrijvingen te doen die zijn beëindigd door de aanbestedende dienst. De gemeente had er geen rekening mee hoeven houden dat het nog mogelijk was om een inschrijving in te dienen op een al-afgesloten aanbesteding. Volgens de Commissie had de ondernemer het zelf scherper in de gaten moeten houden. Het hoort dan ook volgens de Commissie voor rekening te komen van de klager.  (red AN: Ondernemers zijn namelijk mensen die de hele dag niks te doen hebben dan voor nop op TenderNed surfen omdat ze geld verdienen door hun kip met gouden eieren die ze in hun bureaula verstopt hebben!)

Het voorgaande laat onverlet dat de Commissie van oordeel is dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige gegadigden op grond van de kennisgeving van 16 juni 2016 hadden moeten begrijpen dat de aanbestedingsprocedure werd beëindigd. Bij een ‘Kennisgeving van aanvullende informatie, over een onvolledige procedure of rectificatie’ zullen de gegadigden heel alert moeten zijn.

Zie een fragment van de beëindigde aankondiging op TenderNed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *