Schadeclaim Heijmans tegen Katwijk over actieve informatieplicht naast TenderNed – Aanbestedingsnieuws

Schadeclaim Heijmans tegen Katwijk over actieve informatieplicht naast TenderNed

Heijmans heeft een claim ingediend tegen Katwijk voor het verliezen van een opdracht voor het bouwrijp maken van de voormalige redershaven. Heijmans was aanvankelijk uitgenodigd voor een meervoudig onderhandse procedure, die niet doorging. De opdracht werd later Europees Aanbesteed en op TenderNed gezet, zonder dat Heijmans daarvan wist. Heijmans had daar, volgens Heijmans, actief in geïnformeerd moeten worden.

“Heijmans is helaas niet uitgenodigd om mee te dingen naar één van de opdrachten. De gemeente Katwijk is daarmee ons inziens tekort geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen.”

Het onderwerp staat voor 30 maart op de agenda van de gemeenteraad. Daarin moet worden besloten over een concept-antwoord aan Heijmans. De strekking van het concept-verweer van Katwijk komt er op neer dat de gemeente niet verplicht was meervoudig onderhands aan te besteden:

“De toezegging die namens de gemeente is gedaan, behelst slechts dat Heijmans bij een onderhandse aanbesteding/selectie zou worden uitgenodigd. De toezegging doet in het onderhavige geval dan ook geen opgeld, aangezien er niet is gekozen voor een onderhandse aanbesteding. …

Zeker van een onderneming met de grootte van Heijmans mag verwacht worden dat zij TenderNed regelmatig raadpleegt (en desnoods zelf actie onderneemt als zij wenst te reageren op een opdracht). Indien u meent dat Heijmans schade heeft geleden heeft te gelden dat sprake is van eigen schuld aan de zijde van Heijmans. De gemeente Katwijk heeft Heijmans geenszins de kans ontnomen om aan de procedure deel te nemen.”

Het verweer van de gemeente Katwijk, dat Heijmans zelf maar op TenderNed had moeten kijken, gaat hier volgens Heijmans niet op. “Gezien onze afspraak was het voor Heijmans niet noodzakelijk om zich actief voor deze selectie aan te melden, immers wij zouden zonder prekwalificatie door de gemeente actief worden uitgenodigd.” Door de suggestie te wekken dat de opdracht meervoudig onderhands wordt uitgezet, gaat Heijmans niet actief kijken op TenderNed.

Bron: Katwijk, 9 maart 2017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *