Gebrek aan opdrachten? Plasterk: ondernemers moeten maar op TenderNed kijken – Aanbestedingsnieuws

Gebrek aan opdrachten? Plasterk: ondernemers moeten maar op TenderNed kijken

Naar aanleiding van een bericht in Computable dat IT-bedrijven, verenigd in brancheorganisatie Dutch Digital Agencies DDA, klagen over het gebrek aan overheidsopdrachten, heeft Minister Plasterk de Tweede Kamer een brief gestuurd. De strekking van die brief is dat IT-bedrijven maar moeten kijken op TenderNed en dat uit de data daarvan blijkt dat er meer opdrachten (red.via TenderNed) zijn gegund aan het MKB in de periode 2010-2015. Het staat de bedrijven vrij te kijken op TenderNed voor overheidsopdrachten.

De rijksoverheid maakt haar aanbestedingen bekend via TenderNed, de online marktplaats voor aanbestedingen van de overheid. Ieder geïnteresseerd bedrijf kan zich hier registreren, kennis nemen van potentieel interessante aanbestedingen en besluiten hier op in te schrijven. Dit geldt uiteraard ook voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), en dus ook voor de leden van de branche organisatie Dutch Digital Agencies (DDA). De rijksoverheid vindt goede samenwerking met alle marktpartijen, en dus ook het MKB, belangrijk.

Voor wat betreft of het klopt dat er minder opdrachten worden verstrekt aan het MKB antwoordt Plasterk:

“Ook leden van DDA krijgen opdrachten van het Rijk. Gebleken is dat 65 bedrijven uit de leden lijst van DDA voorkomen in de inkoopuitgaven van de rijksoverheid. Dit zijn de uitgaven van het Rijk aan goederen en diensten bij leveranciers. In de periode 2010–2015 heeft het Rijk in totaal voor een bedrag van € 112.348.153,– aan opdrachten aan deze bedrijven verstrekt. In deze uitgaven is per jaar een stijgende lijn te zien: van ruim € 10 miljoen in 2010 naar ruim € 25 miljoen in 2015. Dit betreft over het algemeen kleinere opdrachten onder de drempelwaarde van Europese aanbestedingen (138.000 euro). ”

“In 2016 hebben binnen de rijksoverheid 75 Europese aanbestedingen met een ICT component plaatsgevonden. Dit zijn aanbestedingen boven de drempelwaarde van 138.000 euro. Deze zijn op TenderNed gepubliceerd. Er vindt geen rijksbrede centrale geautomatiseerde registratie plaats van de deelnemers aan deze aanbestedingen.”

Zijn er soms blokkades om in te schrijven? Nou dat wil het Ministerie van BZK dan wel even met het Ministerie van EZ bespreken.

Indien er blokkades zijn voor bedrijven om in te schrijven, dan staan wij open voor dialoog binnen de ruimte die de Europese Aanbestedingsrichtlijnen biedt. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken een gesprek met DDA organiseren om eventuele blokkades te bespreken.

Voor het geval ondernemers hadden willen klagen over dat die aanbestedingen erg groot zijn en niet passen bij wat er op de markt wordt aangeboden, antwoordt Plasterk dat je dan ook nog maar mee moet doen met een marktconsultatie:

“Voorafgaand aan grotere ICT aanbestedingen wordt steeds vaker de dialoog en input van de markt gevraagd via marktconsultaties. Hiermee geeft de rijksoverheid de gelegenheid aan de markt mee te denken voordat de vraag definitief wordt gemaakt en in de markt wordt gezet.”

Maar wat dan als we daarop niet kunnen reageren, als klein ICT-bedrijf? Houdt de overheid wel rekening met de kleine ondernemer? Daarop stelt Plasterk dat de overheid trendvolger is en geen trendsetter.

De Strategische I-Agenda Rijksdienst die op 2 december 2016 aan de Kamer is aangeboden (Kamerstuk 31 490, nr. 221) stelt dat de rijksdienst op het gebied van ICT trendvolger is en geen trendsetter. We stimuleren innovatie – vooral door toepassingen van gangbare technologie die nieuw is voor de rijksdienst – om nieuwe vormen van dienstverlening te realiseren, maar dan bij kleinschalige en minder kritische trajecten. Daarin kan zeker ook het MKB een rol spelen.

Bron: Aanhangsel Handelingen 2016/17, nr. 1524
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1524.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *