Sluiscomplexen Afsluitdijk later klaar door fout bij aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Sluiscomplexen Afsluitdijk later klaar door fout bij aanbesteding

De Leeuwarder Courant bericht dat de sluizen door een ontwerpfout in de aanbesteding 3 jaar later klaar zullen zijn dan gepland. Rijkswaterstaat vergat om een set waterpeilen en golfhoogten door te sturen naar de bouwcombinaties verantwoordelijk voor het ontwerp. Het ontwerp is nu 53 miljoen duurder door de fout. De opdracht werd in 2018 aan de BAM combinatie Levell gegund voor €5 46.418.380. Die gunning lag toen zogezegd 81 miljoen lager dan gedacht. Bouwer VolkerWessels was destijds onthutst over de stukken lagere prijs waarmee BAM had ingeschreven, en met een slechter ontwerp.  

Voor de redactie van Aanbestedingsnieuws begint het erop te lijken dat het opzettelijk is, om een opdracht onmogelijk goedkoper in te zetten en naderhand bij te stellen aan de realiteit. Dat betekent dat op een ontwerp fantasie-inschrijvingen zullen binnenkomen, die niet te vergelijken zijn met realistische inschrijvingen. Al vrij kort na het bekend worden van de “meevaller” van 81 miljoen euro, toen naburige gemeenten wel bestemmingen wisten voor deze meevaller, berichtte Rijkswaterstaat zelf al dat het nog maar afwachten was of die meevaller gehaald zou worden. Zo wilde CDA Overijssel de sluis verbreden met de uitgebleven meevaller.

Een toetsing aan het realiteitsgehalte van het ontwerp is dus onontkoombaar, om de biedingen adequaat te vergelijken. Wanneer dat niet gebeurt, draagt dat ook het risico van collusie met zich mee. Opdrachtgevers die een opdrachtnemer beter kennen dan de ander zullen de opdracht makkelijker gunnen aan een bevriende ontwerper van een niet realistisch ontwerp dat naar hun behoefte achteraf alsnog kan worden bijgesteld.

Destijds berichtte Rijkswaterstaat over het ontwerp:

©Rijkswaterstaat 2016

BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’, ‘tevreden omgeving’ en de beheersing van enkele technische risico’s.

en

Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige lengte van de Afsluitdijk, ecologische voorzieningen langs de dijk en visvriendelijke pompen.

De fout heeft als nadelig gevolg dat er 3 jaar langer geen wandelaars of fietsers over de Afsluitdijk heen kunnen. Er zullen nu noodmaatregelen worden aangelegd om wandelaars met een  bus over de sluizen te krijgen. En op het ontwerp stond nog zo een fietser ingetekend, zie deze afbeelding. Dat is dan waarschijnlijk een fietser die halverwege onverrichter zake terugkeert, om niet met fiets te hoeven fierljeppen.

 

Zie de GPO tender op TenderNed:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/138990

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2018/03/volkerwessels-onthutst-gunning-afsluitdijk-ons-ontwerp-veel-mooier-101259045

Zie eerder op Aanbestedingsnieuws:

Aanleg A16 en project Afsluitdijk kosten elk half miljard

Aanbesteding vismigratierivier Afsluitdijk in september

Reactie op kamervragen over de Afsluitdijk: meevaller nog niet zo duidelijk

Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten

CDA Overijssel: sluisverbreding voor meevaller aanbesteding Afsluitdijk

Rijkswaterstaat: aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

1 thought on “Sluiscomplexen Afsluitdijk later klaar door fout bij aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *