Rechter in Blankenburger-zaak, geen sprake van voorkennis

Volgens de rechter is er geen sprake van voorkennis geweest bij een aanbesteding voor de Blankenburgertunnel. In de zaak stonden BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI, die gezamenlijk hadden ingeschreven met het BBV24 consortium, tegenover Rijkswaterstaat, Baak Blankenburgverbinding, Ballast-Nedam, Macquarie en het Belgische Deme. In het project wordt een tunnel gelegd zodat onder meer cruiseschepen door het […]

BAM naar de rechter om gunning Blankenburgertunnel

BAM stapt naar de rechter om de gunning van het project van de Blankenburgertunnel aan Ballast Nedam, DEME en Macquarie. De zitting zal op woensdag 11 oktober a.s. plaatsvinden. Daarna verwacht Rijkswaterstaat binnen 14 dagen een uitspraak. In de tussentijd gaat Rijkswaterstaat door met voorbereidende werkzaamheden. Kabels en leidingen worden momenteel verlegd, het archeologisch onderzoek is vrijwel afgerond en […]

Nijkerkerbrug gegund aan Mourik en Besix

Een opdracht voor de renovatie van de Nijkerkerbrug is gegund aan de combinatie NU van Mourik en Besix. De aanbesteding was nodig vanwege een toegenomen wegbelasting, een gescheurde rijvloer, beschadigde liggers en wapeningscorrosie. Onderlinge samenwerking was een doorslaggevend criterium in deze aanbesteding. De aanbesteding verliep via een afvalrace waarbij van een aanvankelijke 15 gegadigden terug […]

Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten

Na een informatieavond in Kornwerderzand heeft Rijkswaterstaat een selectie van 3 kandidaten uitgekozen voor de volgende ronde voor het project Versterken Afsluitdijk. De bedoeling is om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden voor het scheepvaartverkeer. Op de dijk moet verder een 32 km beschermende toplaag worden aangelegd tegen overslaand water, versterken van de sluizen, aanleg nieuwe stormvloedkeringen ‘Wanneer we de […]

BZK wil continue dialoog met de markt

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het rijk, wil onafhankelijk van de aanbestedingen een continue dialoog opstarten met de markt. Dat blijkt uit een factsheet van aan het BZK geliëerde interne inkooporganisaties, waaronder Rebus.  Met een continue dialoog kunnen partijen volgens BZK verkennen wat de mogelijkheden zijn en […]

Van Rijn gaat gemeenten beter voorlichten over CGD en raamovereenkomsten sociaal domein

In antwoord op kamervragen van de SP over het mislukken van de decentralisatie van de jeugdzorg, stelt van Rijn dat het aanbesteden van jeugdzorg niet te voorkomen is. “Ten aanzien van aanbestedingen heb ik in het algemeen overleg van 23 februari al aangegeven dat het hier om Europese regelgeving gaat die ik niet direct kan beïnvloeden.” […]

Doelgroepenvervoer Rotterdam gegund aan Lorem Focus

Rotterdam heeft het doelgroepenvervoer gegund aan Lorem Focus. Het doelgroepenvervoer lag traditiegetrouw in handen van het Rotterdamse RMC. Het winnende bedrijf Lorem Focus is volgens OV Pro een samenwerking van Willemsen de Koning en ZCN Totaalvervoer. Blijkens het KVK-nummer zit op hetzelfde adres in Rotterdam in elk geval ook Bios geregistreerd. Bios is de omstreden […]

Aanleg A16 Rotterdam: 5 marktpartijen door naar volgende gespreksronde

In totaal 5 marktpartijen hebben zich aangemeld als kandidaat-opdrachtnemer in de aanbesteding voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Dat bericht Rijkswaterstaat vandaag. De partijen die zijn uitgekozen, voldoen aan de selectiecriteria en stromen nu door naar de  ‘Eerste fase Dialoog’ De 5 gegadigden die zich gemeld hebben op 12 januari 2017 zijn: De nieuwe […]

Aecom winnaar ontwikkeling nieuwe Schiphol pier en terminal

Het in St. Albans in Engeland gevestigde Aecom is winnaar van de opdracht voor het ontwerpen van een nieuw te realiseren pier en terminal op Amsterdam Airport Schiphol.  Schiphol heeft voor AECOM Team gekozen vanwege haar visie op architectuur en voorgestelde aanpak in combinatie met de prijs. De voorlopige gunning was 19 december al bekend maar staat […]

Aanbesteding concurrentiegerichte dialoog A16 in goed overleg

Op maandag 28 november 2016 is de aanbesteding van een tunnel bij de a16 gestart met een aankondiging op TenderNed. Het gaat om een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) met een plafondbedrag van €550 miljoen.  De inschrijfdatum loopt nog tot 12 januari. Over het project heeft RWS een aanvullend persbericht geschreven, lopende de tender, […]

Aanbesteding Aanleg A16 Rotterdam aangekondigd

Maandag 28 november 2016 is de aanbesteding van de aanleg van de A16 gestart met een aankondiging op TenderNed. Het gaat om een DBFM-contract met een plafondbedrag van €550 miljoen. Het project bestaat in hoofdzaak uit: Het realiseren van de nieuwe snelwegverbinding tussen de A13 en de A16, de A16 Rotterdam. en het realiseren van het […]

Waterschap Rivierenland koopt innovatief: geen gezeik, geen gezeur

PIANOo heeft op zijn website een praktijkcase gepubliceerd voor hoe men innovatief kan inkopen bij dijkverbeteringen. Dat is gebeurd bij Waterschap Rivierenland met een zogenaamd “open gunningstraject”. De aanbesteding blijkt met een concurrentiegerichte dialoog te zijn verlopen. PIANOo bericht: Waterschap Rivierenland wist precies wat ze wilde: ondergronds textiel aanbrengen, zodat het zand niet uit de dijk […]