Wil er dan niemand een camping in Bovenkarspel? – Aanbestedingsnieuws

Wil er dan niemand een camping in Bovenkarspel?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De openbare aanbesteding voor de exploitatie van camping Broekerhaven in Bovenkarspel heeft nog geen nieuwe eigenaar opgeleverd. Dat heeft de gemeente Stede Broec (dorpen rond Enkhuizen) 6 oktober met een persbericht laten weten. Slechts 1 partij heeft zich ingeschreven,  maar deze voldoet niet aan het programma van eisen. Het Noord-Hollands Dagblad bericht dat het gaat om de Beheersstichting Camping Broekerhaven. Daarom gaat er nu opnieuw worden aanbesteed.

De gemeente Stede Broec is eigenaar van camping Broekerhaven in Bovenkarspel. De exploitatie, het beheer en onderhoud zijn op dit moment gemeentelijke taken. De gemeenteraad heeft besloten om de exploitatie, het beheer en het klein en groot onderhoud van de camping inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een private partij.

Op 29 september heeft de Gemeenteraad van Stede Broec de camping besproken. De fractie van de heer Ettes ODS (Open en Duidelijk Stede Broec) wil weten waarom er niet eerder actiever geïnformeerd is over de waarde en het niveau van de aanbesteding van de camping. Wat zijn de gebreken in de inschrijving van de Vereniging van Eigenaren? Wat maakt dat er niet via normale onderhandelingen tot overeenstemming kan worden gekomen? “En waarom worden de eisen ten aanzien van de brandveiligheid niet veranderd? Als er maar één inschrijving is, dan denk ik, dat het niet wild loopt op de markt.”

Wethouder Slagter legt helder uit, dat de aanbestedingsprocedure dat niet toe laat, maar de vergaderdiscipline laat niet toe dat het ook echt duidelijk wordt. Uit de raadsvergadering blijkt, dat er ook een nieuwe aanbestedingsprocedure komt. Die gaat niet eerder plaatsvinden dan na afloop van de (verlengde) Alcateltermijn, waarin de beheersstichting nog beroep kan aantekenen tegen de gunningsbeslissing. Zowel de lopende aanbestedingsprocedure als de bezwaartermijn van de gunningsbeslissing staan eraan in de weg, dat hij de Raad erover informeert. Dan zouden partijen bevoordeeld kunnen worden boven andere partijen.

Ook is het niet mogelijk om wijzigingen in de eisen aan te brengen. De verlengde aanbestedingsprocedure die Stede Broec nu wil gaan doen, houdt in dat het Programma van Eisen niet gewijzigd kan worden. De eisen  die gesteld zijn aan de brandveiligheid zijn onderdeel daarvan. Uit het audiofragment blijkt dat de heer Ettes nog vol vragen zit. Die moet hij nu schriftelijk stellen.

Volgens Wethouder Slagter zijn de struikelblokken erin gelegen dat het personeel moet worden overgenomen en dat de exploitatie kostendekkend moet zijn. Er komt nu een tweede ronde, Slagter: ,,Wij hebben de indruk dat niet alle eisen even helder waren. Belangstellenden hadden ons daar natuurlijk over kunnen bevragen.’’ Hoe het mogelijk is dat de aanbesteding tot zo veel onduidelijkheid heeft kunnen leiden, dat weet Stede Broec niet. Dat moet nog blijken uit gesprekken.

Aangezien in de raadsvergadering bekend is gemaakt, dat het programma van eisen niet meer gaat wijzigen, is de oude aanbesteding nog steeds indicatief voor de aanbesteding die als de Alcateltermijn voorbij is, wel verlengd zal worden. Blijkens TenderNed is de initiële looptijd van de beoogde exploitatieovereenkomst 15 jaar. De exploitatieovereenkomst kan daarna verlengd worden met 10 jaar, als de exploitant voldoende invulling heeft gegeven aan zijn verplichtingen.  Er is een wachtbankovereenkomst van vijf jaar voor een eventuele nummer 2. Kosten voor een standplaats zijn per seizoen €1076,50. De loonkosten voor het over te nemen personeel zijn 1 FTE van: € 47.500 en 0,43 FTE  van € 19.600,–

Een vlugge berekening van deze redactie betekent dat voor kostendekkende loonkosten 63 van de 90 standplaatsen moeten worden verhuurd voor een heel jaar. Dan zijn de aanvullende investeringen in de brandveiligheid en de loonkosten van de nieuwe investeerder nog niet meegenomen. De gemeenteraad geeft het college tot 1 juli 2017 de tijd een nieuwe eigenaar te vinden.

1 thought on “Wil er dan niemand een camping in Bovenkarspel?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *