VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold” – Aanbestedingsnieuws

VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold”

VVD-raadslid Flikkema concludeert dat de aanbesteding van de Westelijke Rondweg “niet mislukt” is. Hij is teleurgesteld dat het niet binnen budget kan. De aanbesteding is niet mislukt maar alleen on hold. ” Verfrissend. Met die blik kun je er ook naar kijken als je kind chocoladerepen in de supermarktwagen heeft gegooid en je er alleen door de prijsopgave bij de kassa achter komt, dat er iets niet klopt met de geraamde waarde. De inkoop is niet mislukt maar “on hold“.

On hold, tot de stakeholders hun stiekeme toevoegingen die buiten de begroting vallen, weer zelf uit het wagentje halen … *taptaptap. Of het nu stiekeme toevoegingen zijn, we weten het niet. Waar het prijsverschil in zit, laat wethouder Buijtelaar (VVD) niet weten. Tussen de raming van de gemeente en het verwachte aanbestedingsresultaat zit toch wel een verschil van €30 miljoen. De aanbesteding [de selectiefase] heeft nog geen aannemers heeft opgeleverd en nu zitten we in de dialoogfase. De aannemers hebben al aangegeven het niet te kunnen uitvoeren met het bestaande budget van 64,5 miljoen. Het college kijkt welke delen van het plan niet hoeven worden uitgevoerd.

“We gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn, maar met als uitgangspunt de hele weg aan te leggen”, oppert VVD-raadslid Flikkema monter. Flikkema is daar wel de enige in. Naast Aanbestedingsnieuws ook bewoner en bestuurslid van de SGLA de heer Mooiweer zijn er ook diverse politieke partijen die concluderen dat de aanbesteding mislukt is. Zie ook onderstaande youtube clip.

Onbeperkt Amersfoort, een belangengroep van gehandicapten, heeft tot 2x toe geconstateerd dat de brug ongeschikt is voor gehandicapten, qua toegankelijkheid. Moet de fietsbrug er niet geheel uit, nu architect Syb van Breda ook een ander plan heeft bedacht, dat de gemeenteraad serieus zou moeten nemen. Mooiweer: “gebruik deze maanden nu om te kijken wat echt belangrijk is in dit project… Fietsvoorzieningen zijn cruciaal in dit project.”

Groen in Amersfoort is van mening dat het nu juist de tunnelbak is, waar het autoverkeer doorheen zou moeten, die het project onbetaalbaar maakt. Met een fietstunnel kunnen de bomen blijven staan en wordt het hele project niet zo duur, tegen een beter veiligheidsresultaat. Flikkema van de VVD vindt de fietsbrug 100% veilig =, “alleen iets minder comfortabel”

©Amersfoort 2020

, ook als het niet lukt volgens de CROW-richtlijnen, terwijl lokale partijen daar juist aan vast willen houden. Volgens Fousen is dit het moment om “elkaar in de ogen te kijken” en door te gaan met de aannemers in dit proces, of om “zelf in heft in handen te nemen. We nemen het komende half jaar de tijd om te kijken wat wel een haalbaar plan is.

Alle aannemers hebben ingeschreven voor een veel hogere prijs dan de raad wilde; terwijl ook volgens Syb van Breda als onafhankelijke architect het zelfde ontwerp goedkoper en beter kan. Terwijl ook de gestelde inkoopbehoefte voor het project verdwenen is, doordat het leger de kazerne een andere uitgang geeft, zie hiervoor eerder Stikstofcalculator moet aanbesteding Westelijke Rondweg redden

Langendam van de lokale partij BPA, wil dat de aanbesteding helemaal niet doorgezet wordt. Hij vindt het onverklaarbaar hoe gevraagd is voor een minimaal project en er dan nu bij een verwachte budgetoverschrijding onderdelen uit het plan kunnen worden gehaald. De BPA heeft zelf een begroting laten opstellen, die op 94,5 miljoen kwam, in plaats van de 64 miljoen waar het college mee kwam. De accountantsbegroting die geheim verklaard is, was wat de BPA betreft zeer helder, ziet de Westelijke Ontsluiting niet gerealiseerd voor de in de raad afgesproken prijs. De begroting is niet transparant, en erg zorgelijk: met name dat de kosten voor de externe inhuur op een grote hoop wordt geschoven.  Ook Langendam noemt de aanbesteding onomwonden mislukt. Een derde lokale partij, de heer Molenkamp, signaleert dat het nooit druk is op de Westelijke Rondweg, ook niet in de piekuren dat het in de rest van Nederland op zijn drukst is en dat er geen enkele reden is voor dit project. Molenkamp is dan ook wel voor een pauze, maar nog meer voorstander van het project compleet te schrappen.

De Christenunie stelt zich zalvend op en concludeert alleen dat het verstandig is de aanbesteding te pauzeren, iets wat zowel VVD als de lokale partijen voor stonden. Mevrouw Hos van GroenLinks is niet blij dat het project niet gerealiseerd kan worden voor de besloten 64 miljoen. Zij vraagt zich af waar het verschil in berekeningen van Prorail enerzijds en de aannemers anderzijds vandaan komt. Groenlinks wil uitgaan van de terugvaloptie, ook als dat betekent dat de onderste steen niet boven komt. Wil de provincie wel meewerken aan een uitgeklede versie van het project?

Ook is een motie voor extra groencompensatie niet uitgevoerd. Die PvdA-motie is op 6 november 2018 aangenomen en draagt het college op om ruimer te compenseren: 125%. Dit maakt het totaal te
compenseren bos 7,46 hectare. Dan is er ook nog, tot onvrede van de lijst Molenkamp, geen enkele rekening gehouden met de dassen die op de locatie van de Westelijke Rondweg woonachtig zijn. Dat wat in elk geval moest, gebeurt dus niet bij dit project.

Dat doet bij Aanbestedingsnieuws de vraag oprijzen, of de externe kosten niet nader gespecificeerd kunnen worden. Als nu zo duidelijk is dat de weg niet werkelijk nodig is en de belangrijkste uitvoerder Prorail is, die geen belang heeft bij de aanleg van de Westelijke Rondweg, is het namelijk niet alleen de vraag waarom de inkoopbehoefte uit de lucht is komen vallen, maar ook of dat het prijsverschil tussen de ramingen daarmee kan worden verklaard.

In de toelichting op het eind verklaart de wethouder Buijtelaar, die de suggestie overneemt dat de aanbesteding niet mislukt is, dat het geld met name komt van de provincie, via een regiopakket van €500 miljoen. Altijd een interessante wetenschap voor meebegrotende aannemers. Daarnaast wijst hij op een sunk costs probleem. Bovendien “is er al €24 miljoen uitgegeven […] en het is niet zo “dat wij dat geld weer terugkrijgen”. Buitelaar sabelt ook het ontwerp van Syb van Breda neer, dat volgens hem zou uitnodigen tot gelijkvloers de weg oversteken als je van de andere kant af komt gefietst.

Het geluid is soms erg slecht, de microfoons zingen rond. Toch is het erg interessant voor het verloop van aanbestedingen waarbij de beslissing pas na de aanbesteding valt, om te zien wat de strategische gevolgen zijn van het inkooptraject tegelijk laten lopen met de besluitvorming. Nee zeggen kan, maar onder groepsdruk en bestuurlijke hardnekkigheid gebeurt dat eigenlijk nooit.

1 thought on “VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *