Stikstofcalculator moet aanbesteding Westelijke Rondweg redden – Aanbestedingsnieuws

Stikstofcalculator moet aanbesteding Westelijke Rondweg redden

Laatst geupdate op februari 2, 2020 door redactie

Afgelopen 18 oktober 2019 gaf het bestuur van Utrecht een startsein voor de aanbesteding van start voor de aanleg van een Westelijke Rondweg in Amersfoort. De bomenkap ervoor begon al in januari 2019. Maar een gunningsbericht zagen we nog niet. Loopt het nou? Aanbestedingsnieuws deed een klein onderzoekje naar de gang van zaken.

Prorail hield die aanbesteding, die op 11 november 2019 op TenderNed werd geplaatst. De gemeenteraad stemde ermee in, volgens lokale media op voorwaarde dat het project beneden de uitgetrokken 68 miljoen blijft.

In de aanbestedingsdocumentatie ontbreekt het aan een concreet plan wat er nu eigenlijk gebeuren moet. Dat moet de aannemer dus uit de projectpagina’s van Amersfoort halen. De opdracht wordt door ProRail gegund op factoren als duurzaamheid, hinder voor omwonenden en beeldkwaliteit. Er is ook gevraagd om referentie-projecten, bijvoorbeeld voor de Referentie zorgvuldig omgaan met Flora en Fauna.

Via de gemeente Amersfoort wordt ook doorgelinkt naar Viadrupsteen dat een huidige en een mogelijke situatie heeft verbeeld. Via Youtube vonden we ook dat Royal Haskoning er al in 2015 een visualisatie voor had ontwikkeld, in opdracht van de gemeente Amersfoort. Royal Haskoning DHV heeft zijn hoofdkantoor daar ook in de buurt. Royal HaskoningDHV heeft in januari 2015 naast de visualisatie ook een toets en effectbeoordeling luchtkwaliteit t.b.v. het bestemmingplan uitgevoerd.

Onderdeel van het project zijn allerlei faunapassages, waaronder een ecoduct. Dat zijn dan “natuurcompenserende maatregelen” (in het kader van het PAS-besluit konden projecten worden gestart mits er compensatiemaatregelen werden getroffen, vandaar de stikstofproblematiek.) Net als hier zijn die natuurcompenserende maatregelen (zie eerder) gepaard gaan met opvallend veel houtkap (zie ook het AD 27 maart 2013).

Wat zijn dat dan voor natuurcompenserende maatregelen; meestal gaat het om faunapassages en ecoducten. En dat blijkt ook hier het geval. Over de nieuwe Barchman Wuytierslaan moet een natuurcompenserende ecoduct worden aangelegd. Blijkens de tekening kan er wel een hele kudde olifanten door in een rondje om de A1 en bij Stroe weer terug. In het artikel in het AD van 10 februari 2017 werd dat ook bevestigd door Staatsbosbeheer:

,,Straks kan hier van alles over de weg en onder het spoor door, van dassen tot reptielen en van herten tot zandloopkevers”, vertelt boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer

Wat voor natuur gaat daar gebruik van maken. Nou, er zijn daar allerlei dassenburchten aangetroffen op 60 meter van het projectgebied. De PVDD stelde daar in 2018 vragen over aangezien de das lang het enige roofdier in Nederland was en een zeer beschermde diersoort. Volgens de gemeente #Amersfoort worden de dassen niet verstoord door de aanleg van de westelijke rondweg. Amersfoort licht dat ook toe in de projectpagina, waar we meer informatie vinden over het project. Op basis van de Wnb moet bij aanwezigheid van dassen het project worden aangepast of toestemming gevraagd aan de provincie in de vorm van een ontheffing, die Utrecht ook heeft verleend, voor het kappen van bomen aldaar, niet voor de aanleg van de weg. 

De raad had de gemeente al in 2013 opdracht gegeven te onderzoeken of de verplaatsing van de Bernhardkazerne mogelijk was. Dat bleek ook mogelijk en Defensie wil daaraan meewerken. Alleen de gemeente wil dat nu juist niet, zo stelt de SP, samen met de Stichting Groen in Amersfoort.  Nu blijkt dat de kazerne juist graag de ingang wil verplaatsen en dat de gemeente zelf hier niet aan mee wil werken, vanwege de westelijke ontsluiting.

Interessant want de aanwezigheid van de kazerne en dat daar meer personeel zou komen, was nu net de gestelde noodzaak, voor de Westelijke Rondweg. De wegaanleg is volgens Prorail nodig, om ervoor te zorgen dat het verkeer het spoor niet hoeft over te steken. Volgens een verkeersbureau dat door actievoerders is ingeschakeld voor een second opinion, is het weer helemaal niet nodig en is dat ook oppervlakkig al waarneembaar qua dat de weg niet verstopt is. Het filmpje is nog eens extra interessant omdat er een raadslid aan bod komt van de PVDA, die aangeeft dat het project echt niet boven het gereserveerde bedrag mag uitkomen.

“Dit is bijzonder relevante informatie voor de Westelijke Rondweg die de gemeenteraad had moeten weten”, vindt SP raadslid Marijke Jongerman. “Wanneer de ingang later toch wordt verplaatst kun je je afvragen of de Westelijke Rondweg nog wel nodig is, wordt hier niet weer onnodig geld over de balk gegooid?”

Hoe moet dat nu zonder PAS? Het rapport van Royal Haskoning heeft het over een uitstoot van ~20 μg NO2, terwijl de atlas leefomgeving op veel plekken al 30-39 laat zien. Dus nu al(zonder drukke weg) zit de waarde al tegen de grenswaarde.  Volgens de gemeente is er een nieuwe rekenmethode, waarmee het project binnen de nieuwe normen blijft. Daarover zei de gemeente in oktober 2019 dat er een nieuwe stikstofcalculator was, waarmee het project wél binnen de nieuwe normen blijft. Die stikstofcalculator is vermoedelijk de in sepetember 2019 gepubliceerde stikstofcalculator Aerius, zie afbeelding.

Het project Westelijke Ontsluiting wordt met een geïntegreerd contract aanbesteed, lezen we verder bij de gemeente. Dit betekent dat de aannemer het werk uitvoert en ook het Definitieve Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp op moet stellen. Dat verklaart dus de lege tender. De planning is dat de daadwerkelijke werkzaamheden medio 2021 starten en in 2023 zijn afgerond.

Een aanbesteding kortom, met heel wat onzekerheden over de concrete uitvoering en met flink wat projectrisico’s. En een meegegeven prijsplafond. Volgens de tender is overmorgen, 23 januari 2020, de geplande “ datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden”. Oh ja, vragen kunnen alleen via TenderNed gesteld worden.

Aanbestedingsnieuws is dan ook erg benieuwd naar het gunningsbericht.

 

5 thoughts on “Stikstofcalculator moet aanbesteding Westelijke Rondweg redden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *