Oplossing Kaartverkoop voor Nationale Opera & Ballet – Aanbestedingsnieuws

Oplossing Kaartverkoop voor Nationale Opera & Ballet

Foto: Pixabay.com

De Aanbesteding “Oplossing Kaartverkoop voor voorstellingen van Nationale Opera & Ballet en hieraan gekoppelde diensten” is opgebouwd uit twee aparte Percelen die onafhankelijk van elkaar gegund worden:

  • Perceel 1 – Verwerving van een Backend Oplossing Kaartverkoop
  • Perceel 2 – Verwerving van een Frontend Oplossing Kaartverkoop

Het huidige systeem (AudienceView) loopt tegen het einde van de technische levensduur aan en voldoet niet meer aan de (kwaliteits-)normen en verwachtingen van het publiek en de wensen vanuit de missie en visie van NO&B. Daarnaast zijn vernieuwende systemen nodig, zodat NO&B kan voorlopen en meegroeien in de ontwikkelingen op creatief en technisch gebied op internationaal niveau.

De opdrachtgever Nationale Opera & Ballet  is voornemens deze opdrachten aan te besteden. Aangezien de opdrachtgever streeft naar een ‘best of breed’ oplossing voor zowel Back- als Frontend, bestaat deze aanbesteding uit twee genoemde percelen. Het staat de deelnemer hierbij vrij om op één van beide of op beide percelen in te schrijven.

Inhoud Perceel 1: Backend Oplossing Kaartverkoop
– Leveren Backend Oplossing Kaartverkoop
– Implementatie van de Backend Oplossing Kaartverkoop
– Verantwoordelijkheid voor het ontsluiten en koppelen van de volledige Backend functionaliteit via API ten behoeve van de integratie met andere systemen (Frontend Oplossing Kaartverkoop, Financieel Systeem (op dit moment Accountview), CRM systeem, e.d.)
– Training van werknemers van Opdrachtgever in gebruik van de Backend Oplossing Kaartverkoop
– Het leveren van consultancy en ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van de Backend Oplossing Kaartverkoop
– Implementeren van de Backend Oplossing Kaartverkoop onder aansturing van de implementatie coördinator.

Inhoud Perceel 2: Frontend Oplossing Kaartverkoop
– Leveren Frontend Oplossing Kaartverkoop
– Implementatie van de Frontend Oplossing Kaartverkoop
– Integratie van de Frontend Oplossing Kaartverkoop binnen de website van Opdrachtgever
– Integratie van de Frontend Oplossing Kaartverkoop met de Backend Oplossing Kaartverkoop
– Verantwoordelijkheid voor het ontsluiten en koppelen van de volledige Frontend functionaliteit via API ten behoeve van de integratie met andere systemen (Backend Oplossing Kaartverkoop, CRM-systeem, Apps, e.d.)
– Training van werknemers van Opdrachtgever in gebruik van de Frontend Oplossing Kaartverkoop
– Het leveren van consultancy en ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van de Frontend Oplossing Kaartverkoop
– Leveren van de implementatie coördinator voor de totale oplossing die bestaat uit Frontend Kaartverkoop en Backend Kaartverkoop.

Het beoogde eindresultaat van deze aanbesteding is om op twee separate percelen overeenkomsten af te sluiten met deelnemers of twee overeenkomsten met dezelfde Deelnemer, die in staat zijn de Oplossing Kaartverkoop te realiseren en implementeren en vervolgens de
continuïteit van de Oplossing Kaartverkoop en de daarbij behorende processen in het algemeen te waarborgen. Hierbij is het van belang dat de inschrijver samenwerkt of inschrijvers samenwerken  met verschillende functionarissen van de opdrachtgever. 

Nationale Opera & Ballet (NO&B)  geeft ca. 150 voorstellingen per jaar in de ‘grote zaal’ met een capaciteit van ruim 1.600 stoelen en houdt heel veel andere activiteiten (waaronder kinderstudio’s, lunchconcerten, foyer avonden, open huis, rondleidingen, participatieprojecten, culturele en commerciële verhuur). NO&B trekt de top van de culturele wereld, politiek en het bedrijfsleven aan. Samenstelling van het publiek is jong en oud, nationaal en internationaal én bestaat uit professionals, liefhebbers en nieuwsgierigen.
NO&B ontvangt jaarlijks ca. 330.000 bezoekers, 2020 is hier een uitzondering op vanwege de Coronapandemie. De gemiddelde bezettingsgraad in de grote zaal ligt ruim boven de 90%. Voor meer informatie en specificaties zie het jaarverslag 2019 (Bijlage:
D_Jaarverslag2019) of kijk eens op de website www.operaballet.nl.

Bron: Tenderned 1 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199174

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *