Nog even “on Hold” en ondermaats – Aanbestedingsnieuws

Nog even “on Hold” en ondermaats

Parabel

Twee berichten van aanbestedingsnieuws waren de afgelopen dagen aanleiding voor veel reacties. In het artikel VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold” wordt uitgelegd dat de VVD uitspraak de aanbesteding is niet mislukt maar “on hold” gezet onzin is. Het werd verduidelijkt met een parabel, gesitueerd in het dagelijks leven, in dit geval het vervelende kind in de supermarkt. Maar misschien maakt een andere parabel dat duidelijker. Je kunt altijd terug, tenzij je al in het zwembad van de hoge bent gedoken, dan is er geen weg meer terug. Als je dan plat op je buik in het water belandt, dan is je duik mislukt. Wil je het beter doen, dan moet je nog eens duiken.

Ondermaats

Dan de ondermaatsheid in de aanbesteding van Hattem Ondermaatse aanbesteding schoonmaakonderhoud Hattem . ook die heeft reacties en overnames door andere media https://schoonmaakjournaal.nl/trends-themas/in-en-uitbesteden/aanbesteding-schoonmaak-hattem-geen-beautycase/ tot gevolg gehad. Is dat nu eigenlijk wel zo hard te zeggen dat ondermaats zijn?  Is Hattem de enige die bijlagen als ballen in de boom hangt. Ja dat is hard te zeggen en nee, Hattem is vast niet de enige. Wij van Aanbestedingsnieuws plukken dagelijks een selectie van aanbestedingen van het net af en beschrijven dat. We controleren niet alle aanbestedingen op onvolkomenheden, maar als we er tegen aanlopen, melden we dat wel. En dat was bij deze aanbesteding duidelijk het geval. We kennen aanbestedingen met veel documenten, er zijn er met wel 138 van die dingen, dan moet je van een potentiële inschrijver geen padvinder willen maken en hem dus door de aanbesteding heen leiden, met een leidraad of beschrijvend document. In de zakelijke correspondentie geldt dat bijlagen in de tekst genoemd moeten worden en dat er geen essentiële nieuwe informatie in een bijlage staat. Het voorkomt vragen vertragingen en rechtszaken.

Bijlagen in kort geding

Onlangs is bijvoorbeeld uitspraak gepubliceerd in een kort geding waar de bijlage een hoofdrol in speelt. Ik bedoel https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBMNE:2020:2365 . Het gaat hier om een in te leveren maar niet ingeleverde bijlage, hetgeen duidelijk om niet te zeggen overduidelijk is vermeld in het beschrijvend document.

Tussen partijen is niet in geschil dat bijlage 9 (Akkoordverklaring gunningcriteria) op grond van artikel 4.9 BD bij de inschrijving, dus uiterlijk op 16 maart 2020 vóór 12.00 uur, moest worden ingediend en dat [procesdeelneemster I] dit niet heeft gedaan.

Partijen verschillen wel van mening over de consequenties van deze onvolledige inschrijving. [procesdeelneemster I] stelt zich op het standpunt dat de Gemeenten haar in de gelegenheid hadden moeten stellen haar inschrijving met deze bijlage aan te vullen en dat de sanctie van ongeldigheid niet proportioneel is. De Gemeenten en [procesdeelneemster IV] stellen zich daarentegen op het standpunt dat aanvulling van de inschrijving in dit geval niet mogelijk is en dat er geen ruimte is voor een proportionaliteitstoets, omdat in artikel 4.9 BD uitdrukkelijk is bepaald dat de inschrijving in geval van het ontbreken van bijlage 9 als ongeldig terzijde zal worden gelegd.  

De rechter mr. R.J. Praamstra kon in deze dan ook niet anders doen dan de vordering af te wijzen. Maar leest u ook de originele aanbestedingsdocumenten eens door https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189035. Ziet u het!Weliswaar heeft de aanbesteder de bijlage duidelijk verwerkt in het beschrijvend document maar is op een ander punt de fout in gegaan. Als de advocaat van de eiser deze eruit gepikt had, had eiser meer kans gemaakt. In de gewraakte bijlage staat namelijk een bijkomende eis. Een eis die overigens alleen in de bijlage staat maar wel zo essentieel is dat hij in het BD genoemd had moeten worden.

Akkoordverklaring met eventuele wijzigingen

De akkoordverklaring strekt zich tevens uit tot eventuele wijzigingen op de eisen die in de Nota van Inlichtingen worden aangegeven.

Akkoord gaan met eventuele wijzigingen op de eisen? Kun je dit in alle redelijkheid wel eisen van een inschrijver? Zie hiervoor ook https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/herstel-van-fout-aanbesteder-toegestaan-herstel-van-fout-inschrijver-niet-1 Akkoord gaan met eventuele wijzigingen op de eisen? Kun je dit in alle redelijkheid wel eisen van een inschrijver? Zie hiervoor ook https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/herstel-van-fout-aanbesteder-toegestaan-herstel-van-fout-inschrijver-niet-1
De hele heisa rond deze invuloefening was wellicht niet eens nodig geweest als men in het beschrijvend document had vermeldt dat inschrijver zich door inschrijving akkoord verklaart met het PvE en de gunningscriteria en de concept verwerkingsovereenkomst. De hele heisa rond deze invuloefening was wellicht niet eens nodig geweest als men in het beschrijvend document had vermeldt dat inschrijver zich door inschrijving akkoord verklaart met het PvE en de gunningscriteria en de concept verwerkingsovereenkomst.

Altijd gedonder dus met bijlagen. Zelfs gisteren nog kwam ik een aanbesteding tegen waar in de tekst van de inschrijvingsleidraad men het had over bijlage 9 – prijzenblad. Nu is er een bijlage 9.1, 9.2, 9.3 zijnde gunningscriteria voor verschillende percelen en een bijlage 10 prijzenblad. Hoe dat in elkaar steekt …zegt u het maar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *