Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht

Foto: Pixabay.com

Eind 2012 zijn vier roltrappen (twee omhoog, twee omlaag) in gebruik genomen. De roltrappen hebben als doel een prettige loopverbinding tussen het Jaarbeursplein en het Stationsplein West te faciliteren. Vanaf het Stationsplein West is voor veel gebruikers de volgende bestemming de Stationshal van Utrecht Centraal (zie figuur hieronder). Veel bus/of treinreizigers maken gebruik van deze voorziening. Daarnaast staan er andere druk bezochte gebouwen naast de roltrappen, zoals de Jaarbeurs, het WTC, het Beatrix Theater en het Stadskantoor van de gemeente. Intussen zijn de roltrappen op het Jaarbeursplein ook op visueel gebied een vaste waarde van Station Utrecht Centraal en niet meer weg te denken uit
het beeld van de stad Utrecht.
De roltrappen hebben veel geleden en zijn momenteel in een slechte staat door een combinatie van factoren. De onderhoudskosten zijn hoog, en de doorstroom van reizigers is door de slechte staat, defecten en vandalisme niet optimaal geweest. Daarom is een vervanging aan de orde. De roltrappen op het Jaarbeursplein zijn sneller gesleten dan voorzien. Hierdoor is er meer onderhoud nodig geweest dan voorspeld, en zijn de kosten boven verwachting uitgestegen. De eerste oorzaak hiervoor is dat de roltrappen vanaf de oplevering al blootgesteld zijn aan externe factoren zoals (zware) wind en regen. Verder hebben er tijdens de oplevering meerdere omliggende bouwprojecten op en rondom het Jaarbeursplein plaatsgevonden, waardoor er vuil in de trappen terecht is gekomen. Daarnaast is gebleken dat het type
roltrap dat geleverd is niet de optimale kwaliteit had om in de buitenlucht te functioneren. Bij oplevering bleek verder dat er componenten in de roltrappen ten gevolge van water storingen gaven en dat water doorsijpelde tot in de fietsenstalling. Als oplossing is de constructie van de roltrappen op een aantal elementen aangepast. Toen dit nog niet voldoende bleek te zijn, is van roestvrij staal (RVS) een bakconstructie gemaakt, welke zich strekt tot in de ondergelegen fietsenstalling. Een andere reden van de versnelde slijtage is vandalisme, specifiek het moedwillig gebruik
van de stopknop. Tijdens de huidige levensduur van de roltrappen is dit een erg lastig te beheersen risico gebleken. De roltrappen zijn dan wel voorzien van een systeem dat oneigenlijk gebruik van de stopknop kan herstellen, maar voor ingang hiervan dient een roltrap volledig vrij van gebruikers te zijn. Het hoge aantal reizigers dat gebruik maakt van de trappen maakt dit een lastig feit. Ter afsluiting zijn er nog andere tekortkomingen van de basiselementen van de trappen. De huidige trappen zijn standaard trappen, waarbij de hellingshoek van de roltrappen ongeveer 1,3 graden hoger dan het bouwkundige stijgpunt ligt. Hierdoor liggen de roltrappen ‘lui’.Verder zijn de roltrappen te lang voor de motor. Inmiddels is er door dit soort basismankementen extra slijtage geconstateerd. Zo is bij een recente storing gebleken dat een ketting gebroken was die normaal een levensduur van 20 tot 30 jaar heeft. Deze ketting was al kapot na slechts 2 jaar.
Binnen de gemeente is er overlegd over de mogelijkheid om een overkapping te plaatsen, om op die manier de slijtage van de roltrappen te verminderen. Er is echter besloten dat een overkapping niet in het beeld van het Jaarbeursplein past, dus zullen er andere oplossingen bedacht moeten worden. De komende jaren zal er in het Stationsgebied nog het nodige gebouwd gaan worden.

Tja het verbaast ons van Aanbestedingsnieuws niets. In Zaanstad zijn ook in 2012 openlucht roltrappen geplaatst en die zijn nu noodgedwongen vervangen voor gewone trappen. https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/35982/vier-ton-nodig-voor-vervanging-roltrappen-bij-intell-door-vaste-trap/ . Zaanstad staat niet alleen, in Nijmegen hadden ze open roltrappen  bij de fietsbrug Hezelpoort in 2012 stilgelegd en die waren pas in 2004 aangelegd. Strenge winters, slecht weer, mankementen, hoge onderhoudskosten. https://www.gelderlander.nl/nijmegen/einde-voor-roltrap-bij-fietsbrug-hezelpoort~a0c459ec/. Van een overkapping willen ze in Utrecht niets weten, dat past niet in het beeld. Maar wie bij de roltrappen gaat kijken ziet een horrorgebied van glas,beton en staal. Een overkapping zou al snel het mooiste op het plein zijn.

De gemeente heeft op dinsdag 11 februari 2020 marktconsultatiegesprekken gevoerd met een viertal partijen. Bij de marktconsultatie speelde zowel de technische complexiteit als de maatschappelijke complexiteit een rol. Op technisch vlak waren onderwerpen van gesprek de maatvoering van de huidige roltrappen(constructie), en het willen plaatsen van een roltrap in de buitenlucht zonder overkapping. Verder is gesproken hoe partijen hier eventueel op zouden kunnen aansluiten. Hierbij kwamen zaken zoals waterdichtheid, slijtage en de hellingshoek aan bod.

De Opdracht bevat twee hoofdonderdelen: enerzijds levering en installatie en anderzijds het onderhoud van de vier roltrappen op het Jaarbeursplein. De gemeente zal de opgestelde ambities gebruiken om te bepalen of de Opdracht naar wens wordt vervuld. Zoals
aangegeven in paragraaf 1.4.3 is één van die ambities om een langdurige samenwerking aan te gaan. De gemeente is van mening dat door het stellen en volgen van deze ambitie de overige twee ambities behaald kunnen worden: een optimale transferfunctie en maximale aansluiting op een leefbaar Jaarbeursplein.

En dan te bedenken dat een Haagse Utrechter met een roltrap naar de maan wil en nou is de roltrap naar de maan.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zHJ5JoHhiTQ[/embedyt]

 

Bron: Tenderned 2 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199248

 

 

 

1 thought on “Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *