Visie: TenderNed kost 9 miljoen per jaar – Aanbestedingsnieuws

Visie: TenderNed kost 9 miljoen per jaar

Pianoo heeft een visie op TenderNed gepubliceerd. Het visiedocument beschrijft de ontwikkelingen van het systeem TenderNed voor
de periode 2017 tot en met 2022. Voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het systeem TenderNed is volgens het document structureel een jaarlijks bedrag van €9,1 miljoen beschikbaar. In 2013 was dit nog €5 miljoen euro en werden daar kamervragen over gesteld.

Het visiedocument verwacht geen relevante wijzigingen in de Aanbestedingswet. “TenderNed zal de komende jaren nodig hebben om alle wijzingen uit de huidige wet in te voeren.”  Een inkijkje in het visiedocument leert waar de kosten zoal in gaan zitten, het geschikt maken voor mobiel, e-herkenning en life cycle management:

“Het streven is tijdens de doorontwikkeling van TenderNed minimaal 20% van de tijd te reserveren voor functionele wijzigingen aangedragen door de gebruiker. De wereld is mobiel geworden, zo ook onze gebruikers. Met name de ondernemer zal steeds meer met mobiele apparaten (tablet, mobiel) het aanbestedingsproces volgen. TenderNed zal hierin moeten volgen. Het is een onjuiste gedachte om de huidige applicatie één-op-één geschikt te maken voor een mobiel apparaat, dus dit enkel als een interface wijziging te beschouwen.”

TenderNed daarnet © ZaZ 2017

“Bij het ontwerp van het autorisatiemodel is ooit bedacht dat een gebruiker éénmalig een gebruikersaccount maakt en deze meeneemt van de ene naar de andere onderneming of aanbestedende dienst. Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger. De invoeren van eHerkenning heeft het nog complexer gemaakt. Bij indiensttreding bij een andere werkgever maakt de gebruiker een nieuw account aan in plaats van zijn huidige te gebruiken. Gevolg: veel dubbele records en overhead. Hetzelfde geldt voor het toekennen van rollen aan gebruikers. Rollen worden nu op organisatieniveau toegekend aan gebruikers. De wens bij – voornamelijk grote – organisaties is dat dit op aanbestedingsniveau kan. Gebruiker X moet in aanbesteding één procesleider kunnen zijn en in aanbesteding twee teamlid. Met het huidige autorisatiemodel is dit niet mogelijk.”

“TenderNed bestaat uit een aantal technische componenten die periodiek een upgrade ondergaan. Het is van belang dat deze upgrades eveneens in TenderNed worden doorgevoerd, dat heet life cycle management op de technische componenten. In de afgelopen jaren heeft TenderNed een achterstand opgelopen in bijna alle software componenten. Deze achterstand in combinatie met verouderde technologie is risicovol.”

Bron: Visiedocument TenderNed, 27 juli 2017

Zie eerder:

TenderNed schendt privacy gehandicapte leerlingen met publicatie aanbestedingen

TenderNed verwerkt inschrijvingen ongelijktijdig

Gebrek aan opdrachten? Plasterk: ondernemers moeten maar op TenderNed kijken

Aanbesteding eerder op Negometrix dan TenderNed

Advies CvA over miscommunicatie via TenderNed

1 thought on “Visie: TenderNed kost 9 miljoen per jaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *