Advies CvA over miscommunicatie via TenderNed – Aanbestedingsnieuws

Advies CvA over miscommunicatie via TenderNed

In advies 181 is heeft de klager een klacht over de communicatie via TenderNed. De aanbestedende dienst zou via TenderNed een mail gestuurd hebben met daarin een verzoek om aanvullende informatie. Die aanvullende informatie is verder openbaar beschikbaar, volgens de klager. De aanbestedende dienst heeft alle vertrouwen in Tenderned en heeft in totaal aan zeven partijen verduidelijking gevraagd middels TenderNed. De overige partijen hebben binnen de gestelde termijn gehoor gegeven aan dit verzoek, met uitzondering van klager.

Een medewerker van de servicedesk van TenderNed heeft bevestigd dat het bericht aan klager op 10 oktober 2014 om 16:26 uur is verzonden. De Commissie wijst daarom verder bij gebreke aan tegenbewijs de klacht van de hand. De Commissie stelt dat de aanbestedende dienst mag volstaan met communicatie via TenderNed en niet gehouden is aan het aanvullend berichten via een ander communicatiekanaal.

Onder deze omstandigheden en rekening houdend met het feit dat, nu zeven andere partijen wel gereageerd hebben op verzoeken van beklaagde om nadere informatie, beklaagde geen reden had eraan te moeten twijfelen dat haar e-mail van 10 oktober 2014 klager niet had bereikt, kan naar het oordeel van de Commissie in redelijkheid niet van beklaagde worden verwacht dat zij naast de berichtgeving via TenderNed de verplichting zou hebben het zelfde bericht ook nog op andere wijze(n) aan klager te zenden. Daaraan doet niet af het feit dat beklaagde de mogelijkheid om op andere wijze dan via TenderNed met gegadigden/inschrijvers te communiceren in de Selectieleidraad heeft open gehouden. 5.3.4. Dit klachtonderdeel is derhalve ongegrond.

Zie: https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/adviezen/160428_-_advies_181_-.pdf

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *