IUC Noord gunt opdracht gerechtsdeurwaarders – Aanbestedingsnieuws

IUC Noord gunt opdracht gerechtsdeurwaarders

Het IUC Noord, een inkoopsamenwerking voor de rijksoverheid heeft een aanbesteding voor gerechtsdeurwaarders afgemeld. De opdracht is na 42 deelnemers gegund aan een hele serie gerechtsdeurwaarders. Er is volgens de tender voor gekozen om de aanbesteding op te delen in 20 Percelen. De Percelen stemmen overeen met de 19 voormalige arrondissementen binnen Nederland, met één extra Perceel voor Flevoland. 

Blijkens de presentatie die onderdeel uitmaakt van de aanbesteding zijn gunningscriteria:

–Lokale marktkennis
–Betaalgemak
–Bereikbaarheid
–Innovatie
–Klachtafhandeling
–Realisme inschrijvingen

Met deze aanbesteding wil de opdrachtgever, een concrete bijdrage leveren aan persoonsgerichte incasso, aldus de aanbesteding op Negometrix. Het per Debiteur bundelen en geclusterd aanbieden van openstaande vorderingen is daarbij slechts een middel en dienend aan de doelstellingen van de aanbesteding. Deze doelstellingen zijn afgeleid van de Rijksincassovisie en de doelstellingen van het programma CRI en als volgt geformuleerd:

  1. Schulden niet onnodig laten oplopen bij Debiteuren die geen verhaal (meer) bieden (aanbestedingsdoel 1);
  2. Persoonsgericht incasseren bij Debiteuren die niet direct (het hele bedrag) kunnen betalen(aanbestedingsdoel 2).

“De Opdrachtgever zal meerdere Opdrachtnemers contracteren die voldoen aan alle in het Beschrijvend Document gestelde eisen én op grond van hun Inschrijving het beste in staat worden geacht bij te dragen aan het realiseren van bovengenoemde doelstellingen.”, zo meldt het bestek.

Voor het perceel behorende bij het voormalig arrondissement Rotterdam is de opdracht gegund aan:

Bosveld gerechtsdeurwaarders & incasso’s, Syncasso Rotterdam B.V, Gerechtsdeurwaarders Buik en van der Horst, Bazuin en Partners, Timmermans gerechtsdeurwaarders, Arvada Terneuzen, Gerechtsdeurwaarderskantoor de Kluijver, Gerechtsdeurwaarderskantoor RAM Vismans, GGN Mastering Credit, Rosmalen gerechtsdeurwaarders, Korenhof & partners, Gerechtsdeurwaarderskantoor Willems BV, Flanderijn & van Eck B.V.v en Nijstad & Toonen

Voor het perceel behorende bij het voormalig arrondissement Amsterdam is de opdracht gegund aan: Bosveld gerechtsdeurwaarders & incasso’s,  Snijder incasso en gerechtsdeurwaarders, Syncasso Amsterdam B.V., Hafkamp gerechtsdeurwaarder B.V, CWM Stam gerechtsdeurwaarders, Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik en van der Horst, Jongerius, Bazuin & Partners, Landelijke associatie van gerechtsdeurwaarders, GDW de Best & Partners en GGN Mastering credits

Daarnaast zijn gerechtsdeurwaarders gegund voor de voormalig arrondissementen Breda, Utrecht, Den Bosch , Arnhem, Haarlem, Groningen, Maastricht, Lelystad, Alkmaar, Almelo, Roermond, Zwolle, Assen en Middelburg

Zie voor de leveranciers het gunningsbericht:

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b76b3d255fba9ecb83a211cc34305487/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/cid/471013/cvp/join

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=42022&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *