PIANOo onderzoekt mogelijkheid inkoopopleiding

PIANOo onderzoekt of het mogelijk is een publieke inkoopopleiding aan te bieden. Het adviescentrum krijgt het signaal dat het voor aanbestedende diensten moeilijk is om goede mensen te vinden voor inkoopfuncties. Het aantal vacatures is onverminderd groot. Vooral de functies die meer ervaring vereisen, blijken moeilijk in te vullen. PIANOo biedt al een opleiding aan […]

Van Veldhoven: PIANOo komt duurzaam leerlingenvervoer helpen met kennis

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer (D66) heeft laten weten dat PIANOo wordt ingezet om de kennis en capaciteit van gemeenten te vergroten bij het verduurzamen van hun wagenparken en doelgroepenvervoer.  Er lopen volgens van Veldhoven “diverse acties via PIANOo om overheden te helpen hun kennisniveau te verhogen.” Het gaat daarbij onder meer om het Plan van […]

Defensie zet in op smart contracting bij aanbesteding

Uit een brief van de (inmiddels voormalige) Minister van Defensie Klaas Dijkhoff, die afgelopen 26 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat Defensie zich voor aanbestedingen gaat inzetten op smart contracting. Smart contracting is een vondst van Nick Szabo, en wordt voor het eerst opgeworpen in 1996 in zijn publicatie “Smart Contracts: Building Blocks for Digital […]

In hoeverre is de openbare aanbesteding sociaal domein verplicht

Op de vraag “Kunt u aangeven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is?” van de Kamerleden van D66 Bergkamp en Raemakers, antwoordt de Minister, dat dit niet verplcht is en dat het er maar van afhangt of het subsidiekader het meest geschikt is. Boven de €750.000 moet het […]

Green Deal Circulair Inkopen wint Green Deal Award 2017

De winnaar van de beste Green Deal van het jaar 2017 is de Green Deal Circulair inkopen. De Green Deal Award werd afgelopen dinsdag uitgereikt aan Joan Prummel (Rijkswaterstaat) en Take Padding (PIANOo) tijdens de Innovation Expo 2017. De bedoeling met circulair inkopen is, dat de inkopers borgen dat de producent of verwerkende partij restonderdelen- of […]

Jaarverslag EZ: ook Aanbestedingsministerie heeft onrechtmatige inkopen

Ook het Ministerie van Economische Zaken, dat verantwoordelijk is voor de Aanbestedingswet, heeft onrechtmatige inkopen. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2016, dat 17 mei gepubliceerd is. In totaal gaat het om een door de accountant vastgesteld bedrag van €4,7 miljoen. Het jaarverslag benadrukt daarbij dat het om 7,65% van het verantwoorde bedrag gaat. Daarnaast is er, […]

Consultatie wijziging Aanbestedingswet e-factureren gestart

Op basis van de Europese richtlijn 2014/55/EU moeten aanbestedende diensten voor overeenkomsten waarop de aanbestedingsrichtlijnen of concessierichtlijn van toepassing zijn, elektronische facturen (e-facturen) kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de EU-norm en lijst van syntaxen. Deze eisen worden met voorliggende wijziging van de Aanbestedingswetten en Aanbestedingsbesluiten geïmplementeerd. De regeling geldt ook voor speciale sectorbedrijven. Het […]

PIANOo onderzoekt volledig digitale tenders

PIANOo bericht op basis van eigen onderzoek afgelopen maand onder 40 aanbestedende diensten, (red. AN d.i. 20% van de 200 aangeschreven; van de 1300 geregistreerd op TenderNed), dat aanbestedende diensten Europese Aanbestedingen allemaal digitaal zullen aanbesteden. Alle respondenten geven aan per 1 juli 2017 aan de verplichting te gaan voldoen. Hoewel de aanbestedende diensten aangeven op […]

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

Hierbij publiceert Aanbestedingsnieuws de stukken van het WOB-verzoek, dat we 22 februari hebben uitgedaan. Het gaat om de notitie aanbesteding sociaal domein, over de voorlichting over aanbestedingsregelgeving aan gemeenten met het oog op decentralisaties van zorgtaken en bijlagen. Uit de stukken blijkt dat zowel langs de kant van PIANOo als op de beleidsafdeling van Economische Zaken […]

PIANOo publiceert marktdossier ICT

PIANOo publiceert sinds deze week op zijn website een marktdossier over ICT. Aanleiding voor het marktdossier is het onderzoek van de Commissie Elias. Ton Elias (VVD) heeft geconstateerd dat ICT-projecten niet op orde zijn waardoor belastinggeld verspild wordt. In het rapport wordt geconstateerd dat ICT-aanbestedingen perverse prikkels bevatten en het contract management onprofessioneel is. Een […]

PIANOo en TenderNed nu onderdeel van RVO.nl

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden en TenderNed zijn per 1 januari 2017 onderdeel van RVO.nl. Het expertisecentrum heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. PIANOo biedt (semi-)overheden informatie, advies en ondersteuning voor de toepassing van aanbestedingswet- en regelgeving. Ook TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid met ruim 100.000 gebruikers, is bij […]

PIANOo wordt eigen merk onder RVO

Vanaf 1 januari 2017 valt PIANOo onder de directie Nationale Programma’s van RVO.nl. Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s: “Het is een mooie aanvulling op ons pakket waar we een kwaliteitsimpuls voor RVO.nl van kunnen maken. Zo hebben PIANOo en RVO.nl al een aantal programma’s die raakvlakken hebben, zoals maatschappelijk aanbesteden, duurzaam en innovatiegericht inkopen, het stimuleren […]