PIANOo publiceert marktdossier ICT – Aanbestedingsnieuws

PIANOo publiceert marktdossier ICT

PIANOo publiceert sinds deze week op zijn website een marktdossier over ICT. Aanleiding voor het marktdossier is het onderzoek van de Commissie Elias. Ton Elias (VVD) heeft geconstateerd dat ICT-projecten niet op orde zijn waardoor belastinggeld verspild wordt. In het rapport wordt geconstateerd dat ICT-aanbestedingen perverse prikkels bevatten en het contract management onprofessioneel is.

Een belangrijke constatering in het eindrapport van Elias heeft betrekking op de kennis van leveranciers. De rijksoverheid negeert vaak de deskundigheid bij ICT-leveranciers, terwijl de ICT-kennis bij de overheid bij lange na niet op het niveau ligt van de leveranciers. Er worden in aanbestedingen uitvragen gedaan die door geen leverancier kunnen worden waargemaakt, het rapport noemt dat vragen om “een auto zonder stuur”.

Een woordvoerder van 3A3 Consultancy noemt dat inherent aan het aanbestedingsproces. Daarin is structureel en opzettelijk geen ruimte ingericht voor suggesties van leveranciers. Dat is namelijk niet objectief. Terwijl juist de leveranciers over optimale productkennis beschikken. Omdat zij ook belanghebbende zijn bij hun eigen kennis, en je niet in de toekomst kan kijken, kan je alleen op resultaat sturen en dat is nu net niet objectief.

“Opvallend is dan ook wat er niet staat, in het marktdossier ICT. Dat is informatie over contract management en beheer van afgesloten contracten.”[edit redactie AN, inmiddels wel] Er is geen rijksbeleid over contract management en ook aanbestedingsrichtlijnen zeggen er maar weinig over. PIANOo publiceert structureel niets over contract management in zijn algemeenheid. Zo is fase 3 van het inkoopproces al jaren erg onderbelicht c.q. het verloopt via een agile proces van continu bijsturen.

Elias pleitte daarom voor de inrichting van een BIT  kennisbureau op het gebied van ICT. Het BIT zal alle projecten van de rijksoverheid boven de 5 miljoen euro waarbij de ICT-component een belangrijke rol speelt op een aantal punten toetsen voorafgaand aan de aanbesteding. Ook zou het BIT tijdens de latere aanbestedingsfase, op verzoek van de desbetreffende instantie, een «meekijkconsult» kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld een toets op de technische specificaties). Een aanbestedende dienst kan daarbij aanbiedingen op vertrouwelijke wijze aan het BIT voorleggen. Daarnaast pleit het voor het meewegen van resultaat in het verleden in het beoordelen van aanbestedingen.

Dat zou regelrecht in strijd zijn met de aanbestedingsrichtlijnen. Het marktdossier van PIANOo merkt de aanbevelingen niet op, verwijst naar de kamerstukken en beperkt zich tot een uitleg van agile werken en verwijzing naar de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur of NORA. [Red. AN: Inmiddels ook niet, zie geleerde lessen]

PIANOo: “De meeste overheidsprojecten worden nog in een klassieke waterval lineair volgordelijk ingezet en daar zijn ook de inkoopprocessen op afgestemd. Mogelijk past de nieuwe vorm van agile werken beter bij uw ICT-project.”

Het wachten is dus op een agile, niet-lineair horloge.

Update 16-3-2017:

Zie:

https://www.pianoo.nl/markten/marktdossier-ict/inkopen-ict/inkopen-van-ict-toegelicht

https://www.pianoo.nl/document/10267/eindrapport-grip-op-ict-commissie-elias-kabinetsreactie-voortgangsrapportages

https://www.pianoo.nl/markten/marktdossier-ict/inkopen-ict/aan-slag-met-inkopen-van-ict/geleerde-lessen-voor-professioneel-inkopen

Screenshot dd. 15 maart 2017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *