Van Veldhoven: PIANOo komt duurzaam leerlingenvervoer helpen met kennis – Aanbestedingsnieuws

Van Veldhoven: PIANOo komt duurzaam leerlingenvervoer helpen met kennis

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer (D66) heeft laten weten dat PIANOo wordt ingezet om de kennis en capaciteit van gemeenten te vergroten bij het verduurzamen van hun wagenparken en doelgroepenvervoer.  Er lopen volgens van Veldhoven “diverse acties via PIANOo om overheden te helpen hun kennisniveau te verhogen.” Het gaat daarbij onder meer om het Plan van Aanpak MVI 2015-2020 en het Manifest MVI.

Bron: Wikia 2017

Dat laat zij weten in antwoord op vragen van de Kamerleden Özutok en Kröger van GroenLinks. De kamerleden wilden weten of de staatssecretaris de analyse van de Stichting Natuur en Milieu deelt, dat er een groot aantal gemeentelijke knelpunten zijn bij het streven naar duurzaamheid. Dat vroegen zij zich af naar aanleiding van berichtgeving van die Stichting, over dat driekwart van de gemeenten nog vervuilend vervoer koopt.

Volgens de staatssecretaris zijn nog grote verschillen tussen gemeenten in de expertise die zij hebben op dit gebied en in de prioriteiten die zij stellen bij de inkoop.

“Wel zie ik dat steeds meer gemeenten werk willen maken van MVI en daarin concrete stappen zetten. Ik zal dit vanuit het Rijk ook zeker blijven stimuleren. Er is tot nu toe twaalf keer een beroep gedaan op de expertise van de expertpool. Overheden die hiervan gebruik hebben gemaakt, geven aan positief te zijn over de expertpool. Ze zien deze als ‘zetje in de rug’ bij de implementatie van MVI.”

Over de achtergebleven actualisatie van de criteriadocumenten voor leerlingenvervoer meldt de staatssecretaris, dat dit nu allemaal in orde is.

Deze criteria voor contractvervoer waren inderdaad sterk verouderd en zijn daarom in maart 2017 geheel herzien en aangescherpt. De criteria voor eigen wagenpark waren al eerder geactualiseerd. Beide lopen vanaf nu mee in de jaarlijkse update van alle criteriadocumenten, die plaatsvindt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Rijkswaterstaat.

Gaat de Staatssecretaris de gemeenten nu wel aansporen om beter hun best te doen?  Van Veldhoven is in elk geval wel er graag toe bereid om met de VNG en PIANOo te bespreken hoe we gemeenten nog meer kunnen stimuleren om dit te verbeteren.  Dat is ook naar aanleiding van een eerder hiertoe ingediende motie van Dik-Faber c.s.

Bron: Aanhangsel Handelingen 2017/18, 2017Z16453

2 thoughts on “Van Veldhoven: PIANOo komt duurzaam leerlingenvervoer helpen met kennis

  1. ‘t is wel een Pianoo met nagalm. Lijkt mij dat een kennisinstituut als Pianoo rijkelijk laat is met het ondersteunen van gemeenten. Een beetje MO(o) sterd na de maaltijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *