Opnieuw grondruil Staatsbosbeheer: nu Limburgs Landschap, omzeiling aanbestedingsplicht?

Opnieuw draagt een provincie in samenwerking met Staatsbosbeheer gronden van Staatsbosbeheer over aan een particuliere organisatie die zichzelf natuurorganisatie noemt: LandschappenNL. Nu gaat het om Limburg, dat gronden van Staatsbosbeheer ruilt met de Landschappen van Limburg: Limburgs Landschap. Het gaat om 564 hectare grond; ruwweg 1128 voetbalvelden. LandschappenNL heeft 12 met de provincies overeenstemmende aftakkingen, […]

Opdrachtgeverschap bouw Gents stadion aan het zicht onttrokken

Het project voor het bouwen van de Ghelamco Arena, is zonder aanbesteding in de markt gezet. Terwijl de opdracht voor meer dan de helft door de overheid gefinancierd wordt. Dat is tenminste de conclusie van journalist Ignace Vandewalle, afgelopen september. Vandewalle schreef een heel boek over de bouw van het Gentse stadion. Volgens dat boek […]

Aedes: Aanbesteden corporaties is principiëel onjuist

De Europese Commissie (EC) heeft 7 december aangekondigd een formele procedure te starten omdat woningcorporaties een aanbestedingsplicht hebben. Aedes vindt dit principieel onjuist omdat woningcorporaties maatschappelijke ondernemingen zijn en daarom niet onder Europese aanbestedingsregels voor overheden vallen. Minister Ollongren van BZK informeerde vrijdag 8 december over de ingebrekestelling de Tweede Kamer. Corporaties zijn volgens Aedes private ondernemingen die weliswaar […]

Europa Decentraal: Collectieve zorgverzekering moet aanbesteed worden

In zijn antwoordenrubriek voor gemeenten stelt Europa Decentraal dat het inkopen van een collectieve zorgverzekering moet worden aanbesteed. Een woordvoerder: “Ja, indien de gemeente een overeenkomst onder bezwarende titel sluit voor het leveren van verzekeringsdiensten aan derden is er sprake van een overheidsopdracht. De gemeente is in dat geval verplicht de (Europese) aanbestedingsregels toe te […]

SiRM: Ambulancediensten alleen in noodgevallen niet aanbesteden

Ambulancediensten moeten volgens de Europese regelgeving worden aanbesteed, behalve in noodgevallen. Dat concluderen onderzoekers van SiRM, in het rapport Ordening ambulancezorg, Op weg naar structurele wetgeving in 2020. Het rapport maakt een onderscheid tussen spoedeisende zorg en geplande ambulancezorg. Zo concludeert het rapport: “De aanbestedingsregels zijn niet verplicht gesteld voor het verlenen van overheidsopdrachten voor enkele bijzondere […]

In hoeverre is de openbare aanbesteding sociaal domein verplicht

Op de vraag “Kunt u aangeven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is?” van de Kamerleden van D66 Bergkamp en Raemakers, antwoordt de Minister, dat dit niet verplcht is en dat het er maar van afhangt of het subsidiekader het meest geschikt is. Boven de €750.000 moet het […]

D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg

D66 heeft het er deze week maar druk mee. Terwijl twee D66 -kamerleden vragen stellen over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig, zijn twee andere kamerleden van D66 druk bezig met het stellen van vragen over het aanbesteden in de zorg. Kamerleden Vera Bergkamp en Rens Raemakers vragen vandaag aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en […]

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

In een notitie van een voormalig ambtenaar, waar Aanbestedingsnieuws al uit citeerde, wordt onderzoek gedaan naar alternatieven voor klassiek aanbesteden, waaronder maatschappelijk en bestuurlijk aanbesteden. Al in 2013 stelt een (inmiddels voormalig) ambtenaar van PIANOo dat alternatieven voor aanbesteden geen oplossing biedt aan de keuzeonvrijheid die met de aanbestedingsregels gepaard gaat. Het beeld dat uit de […]

Kamervragen over verlenging Twaz en aanbesteden ambulancezorg

Er is een Tijdelijke Wet Ambulance Zorg, de zogeheten Twaz. Die is in het leven geroepen om ambulancezorg aan te merken als dienst van algemeen economisch belang. Hiermee wordt voorkomen dat ambulances via een aanbesteding worden ingekocht. Vergelijkbare regelingen zijn er ook voor onder meer woningcorporaties. Die Tijdelijke regeling loopt af, en de regering is […]

Van Ee: Uitbreiding opdracht Westfrisiaweg moet opnieuw worden aanbesteed

De extra werkzaamheden die voortkomen uit de klus van de Westfrisiaweg hadden opnieuw moeten worden aanbesteed. Dat stelt David van EE, advocaat bij Nauta Dutilh, gisteren tegenover dagblad Cobouw. Heijmans heeft de aanbesteding gewonnen in 2013 ter waarde van €205.999.999. In verband met de slechte bodemgesteldheid ter plaatse is opnieuw onderhandeld over de uitvoering van […]

Bancaire leningen hoeven niet te worden aanbesteed

Bancaire leningen hoeven niet te worden aanbesteed. Dat verduidelijkt Europa Decentraal in hun nieuwsbrief, de Europese Ster.  Dit is verduidelijkt in de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn, 2014/24 ten opzichte van het voormalige regime in aanbestedingsrichtlijn 2004/18. Andere bancaire dienstverlening is echter niet expliciet uitgesloten. Het is dan ook mogelijk dat bancaire dienstverlening op andere gebieden, bijvoorbeeld ten aanzien […]