Van Ee: Uitbreiding opdracht Westfrisiaweg moet opnieuw worden aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Van Ee: Uitbreiding opdracht Westfrisiaweg moet opnieuw worden aanbesteed

De extra werkzaamheden die voortkomen uit de klus van de Westfrisiaweg hadden opnieuw moeten worden aanbesteed. Dat stelt David van EE, advocaat bij Nauta Dutilh, gisteren tegenover dagblad Cobouw. Heijmans heeft de aanbesteding gewonnen in 2013 ter waarde van €205.999.999. In verband met de slechte bodemgesteldheid ter plaatse is opnieuw onderhandeld over de uitvoering van werkzaamheden.

De aanvankelijke opdracht was voor de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg. De Westfrisiaweg van Heerhugowaard naar Enkhuizen is het Noord-Hollandse deel van de verbinding N23 van Alkmaar naar Zwolle. Een opwaardering is noodzakelijk ter verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio. Volgens Heijmans was er sprake van een BVP-procedure.

Van Ee baseert zich daarbij op het EHvJ-arrest Finn Frogne en Pressetext, waarin is bepaald dat bij wezenlijke wijzigingen van de aanbesteding een nieuwe aanbestedingsplicht kan ontstaan. Een schikking treffen en het contract heropenen is dan niet mogelijk. Daarvan is sprake als:

a. de kring van gegadigden voor de opdracht verandert, of gunning aan een ander mogelijk zou zijn
b. het economisch evenwicht van de opdracht verandert
c. de opdracht aanzienlijk wordt verruimd

De provincie Noord-Holland berichtte 17 februari 2017 over de heronderhandeling. Intensieve gesprekken hebben ervoor gezorgd dat overeenstemming is bereikt over de voortzetting van het project. Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) zei toen: “Hervatting van het werk aan de N23 Westfrisiaweg is in het belang van de inwoners en ondernemers van West-Friesland. Die verantwoordelijkheid voelden we nadrukkelijk samen met Heijmans. We hebben intensief gesproken. Het was niet altijd eenvoudig, maar wel constructief. Daarom konden we toch een goede oplossing vinden en tot overeenstemming komen. Ik ben blij dat het werk nu zo snel mogelijk wordt hervat en dat we samen met Heijmans aan de slag gaan om de weg eind 2018 open te kunnen stellen.”

In het zelfde persbericht zegt Ruud Majer van Heijmans dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.: “Met het bereiken van de overeenkomst komt een einde aan een ongewenste situatie voor weggebruikers, omwonenden en bedrijven.

Wanneer is een opdracht wezenlijk gewijzigd? Dat is bepaald in de Europese Richtlijnen en geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012. Als wezenlijk merkt de Aanbestedingswet 2012, volgens PIANOo aan:

  • een wijziging van de opdracht die er toe leidt dat de opdracht materieel verschilt van de oorspronkelijke opdracht;
  • de wijziging voorziet in voorwaarden die, als zij deel van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, de toelating van of gunning aan andere dan de oorspronkelijk geselecteerde gegadigden mogelijk zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende deelnemers aan de aanbestedingsprocedure zouden hebben aangetrokken;
  • wijzigingen die het economisch evenwicht van de opdracht verleggen ten gunste van de opdrachtnemer op een wijze die niet is voorzien in de oorspronkelijke overheidsopdracht;
  • de wijziging leidt tot een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van de overheidsopdracht;
  • als een nieuwe opdrachtnemer in de plaats komt van de oorspronkelijke opdrachtnemer zonder dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.163f (zie: vervanging van de opdrachtnemer hieronder).

http://www.cobouw.nl/deal-westfrisiaweg-wel-rechtsgeldig

https://www.heijmans.nl/nl/projecten/n23-westfrisiaweg/

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Februari_2017/Werkzaamheden_N23_Westfrisiaweg_hervat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *