Aedes: Aanbesteden corporaties is principiëel onjuist – Aanbestedingsnieuws

Aedes: Aanbesteden corporaties is principiëel onjuist

De Europese Commissie (EC) heeft 7 december aangekondigd een formele procedure te starten omdat woningcorporaties een aanbestedingsplicht hebben. Aedes vindt dit principieel onjuist omdat woningcorporaties maatschappelijke ondernemingen zijn en daarom niet onder Europese aanbestedingsregels voor overheden vallen.

Minister Ollongren van BZK informeerde vrijdag 8 december over de ingebrekestelling de Tweede Kamer. Corporaties zijn volgens Aedes private ondernemingen die weliswaar werken binnen een wettelijk kader, maar zelfstandig hun verantwoordelijkheden invullen en uitvoeren. Daarbij is geen sprake van directe overheidsinvloed op de aanbestedingen van woningcorporaties.

Volgens Aedes is dat ook het standpunt van de Minister van BZK, die ook Wonen in haar portefeuille heeft. In de kamerbrief gaat Ollongren echter niet inhoudelijk in op de zaak en kondigt zij alleen aan de argumenten van de Commissie te bekijken.

Aedes wijst erop dat het op zich geen problemen heeft aanbesteden maar wel als dit volgens de Europese aanbestedingsregels moet. Dit kost volgens de corporaties onnodig veel administratie, tijd en geld. De schatting is circa 30 miljoen euro per jaar extra. Een bedrag waarvoor corporaties ook 750 woningen kunnen bouwen.

De EC spreekt nu in eerste instantie de Nederlandse Staat aan op de vermeende aanbestedingsplicht van Nederlandse woningcorporaties. Daarom heeft Aedes contact met minister Ollongren om de EC ervan te overtuigen dat de aanbestedingsplicht principieel niet aansluit bij het Nederlandse stelsel van volkshuisvesting. Hierover hebben de afgelopen jaren al meerdere gesprekken plaatsgevonden met de Europese Commissie. De minister gaf eerder deze week nog aan te vinden dat de regeldruk voor corporaties te veel is toegenomen en ze samen met de sector verlichting wil zoeken. Vanuit Europa dreigt daar nu dus nog een extra last bovenop te komen.

Corporaties kopen uiteraard zorgvuldig en efficiënt in omdat ze met maatschappelijk geld werken. Aedes is daarom voorstander van aanbesteden, maar niet op basis van onnodig verspillende Europese aanbestedingsprocedures waar niemand, ook niet de leveranciers, op zitten te wachten. Aedes vreest ook dat de voortgang van nieuwbouw en verduurzaming bij corporaties enorm zal vertragen als Europese aanbesteding verplicht wordt.

Volgens Aedes heeft deze stap van de Europese Commissie geen gevolg voor de wijze waarop woningcorporaties hun opdrachten nu vormgeven. Aedes gaat verder met het aanmoedigen van professioneel opdrachtgeverschap en aanbesteden. Totdat de Europese Commissie met een definitief besluit komt, hoeven corporaties hun beleid niet te wijzigen. En zelfs dat besluit kan door de Staat nog aangevochten worden bij het Europese Hof. Want voor Aedes is de gedachte van de Europese Commissie uitermate vergezocht dat de Nederlandse overheid corporatieopdrachten zou willen of kunnen beïnvloeden om Nederlandse bedrijven voor te trekken.

Bron: Aedes, 8 december 2017

Zie eerder:

Europese Commissie veroordeelt regelgeving staatssteun corporatiewoningen

Aedes vernieuwt aanbestedingsleidraad woningcorporaties

 

3a3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

3a3: aanbestedingsregels oorzaak puinhoop Gelders regiovervoer

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

Zomerspecial: speltheorie, tijd en inkoop

Weekendspecial: Vertrouwen en Transparantie

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *