Europa Decentraal: Collectieve zorgverzekering moet aanbesteed worden – Aanbestedingsnieuws

Europa Decentraal: Collectieve zorgverzekering moet aanbesteed worden

Bron: Pixabay

In zijn antwoordenrubriek voor gemeenten stelt Europa Decentraal dat het inkopen van een collectieve zorgverzekering moet worden aanbesteed. Een woordvoerder: “Ja, indien de gemeente een overeenkomst onder bezwarende titel sluit voor het leveren van verzekeringsdiensten aan derden is er sprake van een overheidsopdracht. De gemeente is in dat geval verplicht de (Europese) aanbestedingsregels toe te passen.”

Dat een opdracht hiertoe moet worden aanbesteed, blijkt volgens Europa Decentraal uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een arrest van de Commissie tegen Duitsland (C-271/08). Van een bezwarende titel is naar Europees Recht sprake, wanneer er voor de overheidsopdracht een op geld waardeerbare tegenprestatie wordt geleverd door de aanbestedende dienst aan de opdrachtnemer.

Ook verzekeringen voor derden kunnen, op basis van dit arrest, een bezwarende titel kunnen opleveren, ongeacht of de aanbestedende dienst niet zelf de uiteindelijke begunstigde van de verzekering is. Ook een toezegging (in dit voorbeeld van de gemeente) dat derden zullen betalen voor de af te nemen verzekeringsdiensten kan een bezwarende titel opleveren.

Bron: Europa Decentraal, 13 juni 2017

Zie verder:

Moet collectieve zorgverzekering worden aanbesteed?

en

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *