Aanschaf hulpverleningsvoertuigen Veiligheidsregio Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf hulpverleningsvoertuigen Veiligheidsregio Haaglanden

Foto: © VR Haaglanden

De regio Haaglanden bestaat uit negen gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het is een gevarieerde omgeving met stadskernen, grote woongebieden, natuurgebieden (bijvoorbeeld het strand en de duinen), intensief verkeer en openbaar vervoer, hoogbouw, kassengebied, landelijk gebied, kantoren, winkelgebieden, industrie en speciale gebruikers als universiteiten, het Binnenhof,
Koninklijk huis, ministeries, enz. De VRH heeft één meldkamer, twintig kazernes en drie kazernes met kantoor. Vanuit de VRH-werkplaats aan de Dedemsvaartweg 1 in Den Haag worden alle voertuigen zo veel mogelijk in eigen beheer onderhouden.

Op dit moment beschikt de VRH over vijf hulpverleningsvoertuigen, drie zonder kraan aangeschaft in 2006 en twee zonder kraan aangeschaft in 2009. De hulpverleningsvoertuigen worden ingezet om aanvullend materiaal en gereedschap aan te voeren naar incidenten. De trend is om vooral materiaal toe te willen voegen en dat de voertuigen geschikt moeten zijn voor het (steeds meer) voorkomende accugereedschap, inclusief de mogelijkheden om de accu’s hiervan te laden. Twee HV’s zijn uitgerust met een kraan om personenauto’s te kunnen tillen. De huidige voertuigen zijn gebouwd op een DAF LF, met een opbouw van Ziegler en twee HV’s met een HIAB Hipro 122E-3 kraan. Alle hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van een 5 ton onderbouw-lier voor stabiliseren en verplaatsen en een PTO-generator voor 230V stroomvoorziening. Deze voertuigen zijn
gestationeerd op de kazernes Leidschendam-Voorburg, Oosterheem, De Lier en Loosduinen. De vijfde HV is reserve en wisselt tussen de kazernes. De maximale inrijhoogte van de kazernes met HV-voertuig is 3.80 meter. In de periode 2015 – 2020 zijn de hulpverleningsvoertuigen gemiddeld bij 650-700 incidenten per jaar gealarmeerd. Het merendeel van deze incidenten betreft ongevallen en leefmilieu – incidenten (stormschade, wateroverlast, etc.). Deze zijn gezamenlijk goed voor ongeveer 80% van het totaal aantal incidenten. De overige incidenten betreffen o.a. de inzet voor dienstverleningen, branden en alarm-meldingen. De doelstelling is om de komende jaren de huidige hulpverleningsvoertuigen te vervangen. De VRH is nog
niet uit de definitieve invulling van de hulpverleningsvoertuigen. Wel worden 3 varianten gezien die (in een nog te bepalen combinatie) waarschijnlijk de invulling zullen vormen:

Variant 1:
Basis HV. Cabine voor 2/3 personen, groot opslagvolume voor materialen. 4×2 uitvoering.
Variant 2:
Basis HV maar aan de achterkant voorzien van een kraan. 4×2 uitvoering voor optimale wendbaarheid.
Variant 3:
Basis HV maar aan de achterkant voorzien van een zware kraan. 6×2 uitvoering voor zwaarder tilwerk.

Voor alle HV’s geldt dat de inzet vooral plaats vindt op verharde ondergrond. De VRH zoekt een partner die de HV’s in de verschillende varianten kan leveren, met deels uniforme toepassing van onderdelen voor gebruikersgemak. Ook wil de VRH weten welke mogelijkheden en bijbehorende financiële en functionele consequenties er zijn in de uitvoering. Met deze keuzes in
varianten en uitvoeringen wil de VRH in samenspraak tussen leverancier, gebruikers, werkplaats en management de optimale invulling kiezen. De momenten van aanschaf kunnen daarbij uitlopen over de contractperiode.

Deze opdracht betreft de aanschaf van hulpverleningsvoertuigen. De exacte uitvoering en aantal zal gedurende de looptijd worden bepaald. De minimale afname zal vier stuks zijn in de initiële looptijd van de overeenkomst. Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar, te starten op 1 januari 2022. Onder de raamovereenkomst verstrekte opdrachten kunnen een aflevermoment hebben tot maximaal één jaar na beëindiging van de raamovereenkomst. Op deze overeenkomsten blijven de voorwaarden van het moment van aangaan van de verplichting van toepassing.

Deze Europese aanbesteding betreft een openbare procedure. Er is gekozen voor een openbare procedure vanwege de samenstelling van de markt en het beperkte aantal aanbieders in dit marktsegment. Gezien de professionele markt wordt
algemene kennis van aanbestedingsprocedures veronderstelt aanwezig te zijn. Door het indienen van een inschrijving stemt de inschrijver in met de voorwaarden van deze aanbesteding en de voorwaarden voor de dienstverlening die daaruit volgt.
De opdracht zal gegund worden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 10 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232745;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *