Telefonie gemeente Landgraaf/gemeente Brunssum – Aanbestedingsnieuws

Telefonie gemeente Landgraaf/gemeente Brunssum

Foto: Pixabay.com

Deze aanbesteding betreft een overeenkomst voor de levering, uitvoering en onderhoud van de dienst: Telefonie in al zijn facetten en het uitvoeren van bijkomende dienstverlening voor de gemeente Landgraaf en de gemeente Brunssum.  De hardware voor mobiele telefonie valt hier niet onder. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure.

De gemeente Landgraaf en de gemeente Brunssum zullen ieder zelfstandig een overeenkomst met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangaan. De omvang op basis van mogelijke gebruikers in 2020 is in elke gemeente 400 medewerkers. Maar zoals zo vaak kun je aan deze aantallen geen rechten ontlenen, maar deze aantallen vormen wel de basis voor de aanbesteding. De af te sluiten overeenkomst start zo spoedig mogelijk na gunning en na een succesvolle implementatieperiode, doch uiterlijk op 1 januari 2022 en duurt tot 1 januari 2027 waarbij de eerste 12 maanden gelden als proefperiode. De implementatie is succesvol als de dienst kan worden uitgevoerd zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad en de inschrijving. Daarna heeft iedere opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst tweejaarlijks te verlengen. Tijdens de proefperiode vindt er bij iedere opdrachtgever een evaluatie plaats waarin de bevindingen van de afgelopen periode in beschouwing worden genomen. Op basis van deze evaluatie wordt, uiterlijk 1 maand voor het beëindigen van het proefjaar, besloten of de overeenkomst wel of niet voortgezet wordt.

Vanwege het strategische aspect is de initiële looptijd 5 jaar. De opdrachtgever(s) wil(len) steeds met de nieuwste versie (updates) werken. U dient dit in uw prijsopgave mee te nemen. Zowel de gemeente Landgraaf alsook de gemeente Brunssum maken deel uit van Parkstad-IT (PIT). Parkstad-IT fungeert als ICT serviceprovider. Een gedeelte van de dienstverlening wordt reeds uitgevoerd door Parkstad-IT. Als in de toekomst de gemeente Landgraaf en/of de gemeente Brunssum de
dienstverlening overhevelen naar Parkstad-IT, dient de opdrachtnemer de overeenkomst(en) onder gelijke voorwaarden over te nemen. Parkstad-IT kan dan opdrachtgever worden. Een andere mogelijkheid is dat Parkstad-IT aan wil sluiten.
De geschatte omvang van de opdracht is naar schatting hoger dan €214.000,-.

Bron: Tenderned 7 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232499;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *