Openbare aanbesteding Railterminal Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Openbare aanbesteding Railterminal Gelderland

Foto: Pexels.com

Gedeputeerde Staten Gelderland kiezen voor het starten van een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland (RTG). In een openbare aanbesteding kunnen marktpartijen inschrijven voor het realiseren en exploiteren van de railterminal. Hiermee hebben alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid om mee te doen.

Een openbare aanbesteding is de beste manier om tot realisatie van de Railterminal Gelderland te komen. Mogelijke procedures over marktconform handelen en staatssteun bij een exclusieve afspraak tussen de beoogd exploitant en Provincie zorgt voor jarenlange onzekerheid voor partijen en investeerders en heeft daarmee gevolgen voor het tijdspad van de realisatie van de railterminal. De eerste stap in de openbare aanbesteding is nu een marktverkenning die inzicht geeft in de interesse van de markt. Naar verwachting is deze verkenning eind dit jaar gereed.

Met het vaststellen van een ontwerp inpassingsplan hebben Gedeputeerde Staten in maart jongstleden een belangrijke stap gezet om realisatie van de railterminal ruimtelijk mogelijk te maken. De provincie verwerkt op dit moment de ingediende zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan, zodat het definitieve inpassingsplan naar verwachting in het voorjaar ter vaststelling aan Provinciale Staten kan worden voorgelegd. De Railterminal Gelderland zal naar verwachting eind 2024 gerealiseerd zijn.

Railterminal Gelderland vormt een belangrijke stap in het beter benutten van de Betuweroute. Vervoer over het spoor is milieuvriendelijker dan over de weg. Met de aanleg van de railterminal levert de provincie een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en sluit direct aan bij Europees beleid. Op de railterminal kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Dit maakt de provincie nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in heel Gelderland.

Bron: Gelderland.nl

 

1 thought on “Openbare aanbesteding Railterminal Gelderland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *