Dert wint concessie Gelderse railterminal – Aanbestedingsnieuws

Dert wint concessie Gelderse railterminal

De exploitatie van een railterminal in Gelderland (RTG)  is gewonnen door DERT, Dutch European Rail Terminal. Dat werd op 15 december bekend gemaakt door de provincie Gelderland. De opdracht voor een concessie is gegund zonder aanbesteding. Het lijkt dan ook een voorshands gelopen race. Willem van den Heuvel van DERT wordt geciteerd in een persbericht van Gelderland:  ‘We zijn inmiddels ruim 20 jaar bezig met de realisatie van deze terminal en zijn overtuigd van de kansen, mogelijkheden en potentie die deze terminal in zich heeft. DERT was daarmee ook de enige reëele kanshebber op de opdracht. De locatie Valburg is en blijft de locatie met het hoogste logistieke potentieel in Nederland.’ .

Aanbestedingsnieuws vond geen bijbehorende tender terug voor een concessie. Blijkens een rapport van Royal Haskoning uit 2016, dat een Maatschappelijke kosten en baten analyse bevat, moeten er 26 miljoen aan investeringen gedaan worden en wordt bij een marktconforme prijs voor de overslag een verlies van 2 miljoen verwacht.  Volgens het rapport is DERT ook initiatiefnemer van het project voor een railterminal bij Valburg. DERT is de private partij die het initiatief op zich heeft genomen en bereid is deze voor eigen rekening en risico te exploiteren. Dit houdt in dat DERT een marktconforme huur (op basis van het beschikbare terrein, op basis van het overgeslagen volume of een combinatie van beide) wil betalen voor de terminal en ervoor zal zorgen dat bemensing, organisatie en overslagmaterieel beschikbaar zijn. DERT heeft al in 2014 ook een ondernemingsplan opgesteld voor de exploitatie van Railterminal Gelderland.

De railterminal is niet onomstreden. Een klankbordgroep genaamd Knoop 38 vindt dat nut en noodzaak van de RTG onvoldoende onderbouwd zijn om een dergelijke, volgens Knoop 38 dure investering te rechtvaardigen. Steun voor de terminal komt, volgens vakblad Logistiek van retailers en verladers uit de regio, waaronder de Lidl en Heinz. DERT hoeft volgens de klankgroep als exploitant niet bij te dragen aan de kosten van de terminal, die zijn voor rekening van de belastingbetaler.

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

Bovendien merkt de Vereniging Dorpsbelangen Ressen op, mede namens onder meer de terminal in Oss bij een inspraakronde over de terminal voor de Provinciale Staten van Gelderland, dat er 1 partij een subsidie krijgt en er geen openbare aanbesteding wordt gedaan. De subsidie voor de -volgens hun verlieslatende- terminal werkt volgens de groep bovendien marktverstorend ten aanzien van andere terminals, zoals een spoorterminal in Oss.

 Geen van de aannames waarop de ontwikkeling van de Rail Terminal Gelderland is gebaseerd, zijn onderbouwd. Geen enkel detail is te vinden over de te verwachten volumestromen, anders dan dat de huidige maritieme containers die al via bestaande inland terminals lopen, worden geteld als potentiele lading voor de RTG
• Het verwachte verlies van de Rail Terminal Gelderland, gebaseerd op een redelijkerwijs te verwachten volume (max. 40.000 TEU), en op basis
van marktconforme handling tarieven is EUR 26 mio (geen subsidie)  Zelfs op basis van een hoge schatting van het marktpotentieel (90.000 TEU) van de Rail Terminal Gelderland, is het verlies over een termijn van 30 jaar nog steeds bijna EUR 20 mio (geen subsidie).
 Subsidie in de vorm en omvang die de provincie van plan is toe te kennen aan dit plan, zal zeer marktverstorend werken ten opzichte van de

bestaande infrastructuren. Terminals in de omgeving van de geplande RTG moeten vrezen voor hun toekomst.

• Er is geen openbare aanbesteding voorzien, maar de subsidie is gericht op 1 marktpartij. Een marktpartij die als gelegenheidsformatie optreedt,

maar geen enkele ervaring op het vlak van trein terminals heeft, in de omvang die geschetst is.
Bron: Gelderland, 14 december 2017 / Insprekersbijdragen bij verslag PS, 2017, 739/29
https://gelderland.notubiz.nl/document/6009524/1/Insprekersbijdragen_bij_verslag_%28PS2017-739%29

3 thoughts on “Dert wint concessie Gelderse railterminal

 1. Deze informatie ontvingen wij van derden:

  Voor zover wij kunnen nagaan bestaat er (nog) geen juridische entiteit met de namen:
  DERT
  Dutch European Rail Terminal

  Maar de aanbesteding is door de provincie al toegewezen aan deze partij.

  Op zijn minst vreemd!

 2. Willem van den Heuvel van DERT is de grondlegger van BCTN. BCTN is nu de grootste tegenstander van de railterminal Gelderland RTG. Willem werd op handen gedragen door zijn personeel van toen. Iets wat de zittende directeur van BCTN niet meemaakt. We zijn dan ook blij met de beslissing van de provincie Gelderland. Willem is een man met ervaring.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *