Promotie over gevolgen aanbesteden en arbeidsrecht – Aanbestedingsnieuws

Promotie over gevolgen aanbesteden en arbeidsrecht

Bron: Pixabay
-https://pixabay.com/nl/users/efes-18331/

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is het promotieonderzoek van mevrouw mr. drs. I. Lintsen voltooid. Zij deed onderzoek naar de continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen. Een onderzoek naar de afstemming tussen het arbeidsrecht en het aanbestedingsrecht. Pakkende conclusie is dat het wel kan in de aanbesteding, maar dat de aanbestedende dienst het ook moet willen. Op 31 mei is de officiële plechtigheid, in de aula aan de Comeniuslaan 2.

Advocaat Imke Lintsen haar promotie verschijnt bij uitgeverij Wolters Kluwer als Monografie Sociaal Recht.

https://shop.wolterskluwer.nl/De-continuiteit-van-de-arbeidsrelatie-bij-aanbestedingen-sNPCNTARBA/

De begeleidende tekst meldt over het onderzoek:

Het Europese aanbestedingsrecht levert als onderdeel van het interne marktbeleid een belangrijke bijdrage aan een betere welvaart. Er is ook een keerzijde. Als gevolg van aanbestedingen verplaatst het werk zich steeds vaker tussen verschillende ondernemers, wat consequenties heeft voor de rechtspositie van de werknemers die het betreffende werk uitvoeren.

Als de overheidsopdracht aan een andere aanbieder wordt gegund, is het de vraag of de werknemers hun werk kunnen voortzetten. Aan het promotieonderzoek ligt de hypothese ten grondslag dat de continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen onvoldoende is geborgd. Die hypothese wordt bevestigd. Het arbeidsrecht schiet op een aantal punten te kort in de verwezenlijking van haar doelstellingen. Oplossingen kunnen worden gevonden in het aanbestedingsrecht. Het initiatief daartoe ligt echter bij de aanbestedende dienst. De bereidheid van de aanbestedende dienst om rekening te houden met de personele gevolgen van de aanbesteding hangt naar verwachting dan ook sterk af van politiek getinte overwegingen en beschikbare middelen.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen, 9 mei 2022

Koffie kan, melkkan, theekan dingen, Alles kan behalve aanbestedingen.

Aanbestedingsnieuws ziet reikhalzend uit naar het betoog, maar verwacht anders dan de onderzoeker, dat het ook niet kan, met als beste voorbeeld dat zelfs in de gemeente Groningen het ICT Personeel is geflexibiliseerd na een aanbesteding. Een dood spel en gebrek aan retaliatie gegeven een onbekende toekomst maken een langlopend arbeidscontract volgend uit een aanbesteding intrinsiek onmogelijk. Daar hebben we geen promotieonderzoek voor gedaan, of Aanbestedingsnieuws moet als 6jarig promotieonderzoek worden opgevat. Het is gewoon zo. En wie het anders zegt, heeft het bij het verkeerde eind. Alle taxichauffeurs zijn het met ons eens.

Zie eerder:

Personeel: mag het wat kosten?

Rotterdam experimenteert met watertaxi zonder personeel

FNV Taxi roept lokale partijen op tot actie behoud personeel Waaksma

Between gaat tijdelijk ICT-personeel leveren aan BuZa

Headfirst winnaar aanbesteding inhuur ICT-personeel UWV

FNV: Werkenden dupe van aanbesteden

FNV: Werkenden dupe van aanbesteden

FNV maakt checklist “fatsoenlijke aanbesteding thuiszorg”

FNV Witboek: aanbestedingsdrift dramatisch voor arbeidsmarkt taxi

Groningen zet omstreden aanbesteding ICT door

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *