Onderhoud 2023 openbare ruimte Venlo – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud 2023 openbare ruimte Venlo

Stadskantoor Venlo. Foto: Google Streetview

Het bestek in deze aanbesteding omvat een bundeling van repeterende beheer- en onderhoudswerkzaamheden, onderhoudswerken in de openbare ruimte, waaronder aan allerlei type groenvoorzieningen, verhardingen en afwateringsvoorzieningen. Deze samenvoeging van meerdere disciplines is ontstaan vanwege de raakvlakken in de uitvoering van de genoemde werkzaamheden. Hiermee wordt het zogenoemde ‘van gevel tot gevel’ principe beoogd waarbij de
voorkomende onderhoudswerken in de openbare ruimte integraal worden aangepakt. Venlo heeft besloten de opdracht in de volgende vier percelen in de markt te zetten:
 Perceel 1: Venlo Noord (i.s.m. Rayon Groen);
 Perceel 2: Venlo Oost (i.s.m. Rayon Groen);
 Perceel 3: Venlo Zuid (i.s.m. Rayon Groen);
 Perceel 4: Venlo West.
De inhoud van de overeenkomst is qua werkzaamheden in beginsel voor elk perceel identiek. De gemeente Venlo beschikt over een groep medewerkers (collega’s met “een afstand tot de arbeidsmarkt”, genaamd Rayon Groen), welke ingezet worden voor het groenonderhoud binnen de gemeente. Rayon Groen heeft een eigen groenbestek, waarbij de werkzaamheden over de gehele gemeente verspreid zit. Hun werkgebied is verdeeld over drie percelen, te weten Noord, Oost en Zuid. De opdrachtnemer van een van deze percelen dient daarom samen te werken met Rayon Groen. De opdrachtnemer zal tevens als achtervang dienen indien dit vanuit de gemeente Venlo wordt gewenst.

De gemeente Venlo wenst de gehele opdracht uit te voeren met minimaal twee opdrachtnemers. Indien het aantal inschrijvingen lager uitvalt dan het voorgeschreven aantal (minimaal twee) dat door de gemeente Venlo is vastgesteld, heeft de gemeente Venlo de mogelijkheid de aanbestedingsprocedure voort te zetten met de (geldige) inschrijver. Inschrijver mag op alle percelen inschrijven. De percelen worden gegund op basis van de hoogst geëindigde rangrode. Indien een inschrijver op meerdere percelen op rangorde één is geëindigd, bepaalt de gemeente Venlo zelfstandig welke percelen aan inschrijver gegund
worden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden. Indien inschrijver in aanmerking komt voor gunning van perceel 4 (Venlo West), zal in eerste instantie enkel dit perceel aan de inschrijver gegund worden. Inschrijver komt dan niet meer in aanmerking voor de overige percelen, tenzij voor een andere perceel of percelen (waarvoor inschrijver ook een inschrijving heeft ingediend) géén (andere geldige) inschrijving is ingediend.

De overeenkomst wordt in principe gegund aan één inschrijver per perceel. De rangorde voor gunning van de opdracht wordt bepaald op basis van het gunningsprincipe beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij de inschrijvingen worden beoordeeld op prijs en kwaliteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gunningsmethodiek “Prijs per Punt” (afgerond op 2 decimalen).

Bron:Tenderned zondag 8 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260928

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *