Nertsen onderhands geruimd zonder aanbesteding of motivering – Aanbestedingsnieuws

Nertsen onderhands geruimd zonder aanbesteding of motivering

De Algemene Rekenkamer heeft meer onderzoeken gedaan dan alleen naar de inkoop bij VWS, zo is er ook het jaarverslag van het Ministerie van Landbouw uitgekomen. Daaruit blijkt dat de ruiming van nertsen onderhands en zonder aanbesteding is gegund. De nerts is een marterachtige en in het wild een ernstig bedreigde diersoort, vanwege zijn pels. Het zijn heel nuttige roofdieren, want ze eten bijvoorbeeld ratten. Dat de nertsenhouderijen zijn geruimd is toch al onbegrijpelijk. Dat het dan ook nog eens niet volgens de aanbestedingsregels gaat, is natuurlijk teken aan de wand, dat het Ministerie zelf ook wel weet hoe onoorbaar het bezig is.

Er staat niet om wat voor soort nertsen het gaat, en dat maakt nogal wat uit voor de bescherming die de nerts geniet. De Amerikaanse nerts is zwart en dat is kennelijk een modekleurtje, waardoor Europese pelshouders ook die hebben ingekocht. Omdat de nertsen kennelijk ontsnapt zijn en hier rondlopen merkt het Europese Cordis ze niet aan als beschermde soort en ziet het de Amerikaanse nerts als een bedreiging voor “inheemse soorten”. Bizar en compleet gestoord, want de Amerikaanse nerts is ook bedreigd, om dezelfde reden als de andere nertsen. Bovendien beschermt de EU hiermee vooral de inheemse rat. Nu is een rat ook een heel intelligent beest, maar toch niet een waar een tekort aan is, dat het al deze bescherming verdient.

Gelukkig maar dat er aanbestedingen zijn zodat zulke gekkigheid in de openbaarheid komt. Maar helaas helaas, niet als men besluit opdrachten voor het preventief ruimten onderhands te gunnen. Dat er is besloten van de aanbestedingsprocedure af te wijken, is niet het enige dat buiten het boekje is gegaan. Evenals bij VWS is ook hier niet gemotiveerd waarom van de regels is afgeweken en ook dat is in strijd met de aanbestedingsregels. Zeker ook geen duurzame aanbesteding. Het Rekenkamerrapport zegt daarover:

Met de leveranciers van de nertsenruimingen heeft IUC/EZK in opdracht van DGF inkoopcontracten afgesloten voor het inzetten van materieel en personeel voor het vangen en vergassen van de nertsen. Het DGF heeft hierbij gekozen voor de aanbestedingsprocedure genaamd ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’. Deze procedure is volgens de aanbestedingsregels toegestaan indien sprake is van dwingende spoed. Ondanks dat wij begrip hebben voor het feit dat de ruimingen in deze omstandigheden zo spoedig mogelijk uitgevoerd moesten worden en de keuze voor deze procedure op dat moment de enige mogelijkheid was, is het belangrijk om de gekozen aanbestedingsprocedure voldoende te motiveren en te onderbouwen met relevante stukken in het inkoopdossier. Wij constateren tekortkomingen in de motivering en de dossiervorming van de gekozen procedure.

Personeel inkopen is altijd al aanbestedings-ingewikkeld en gaat via een keur aan vreemde constructies om te vermijden dat een ander dan de gewenste kandidaat uit het onderhandelingsresultaat komt. Landbouw blijkt gewoon uurtarieven af te hebben gesproken met de nertsenhouders, een verkapte inkooporder zonder paper trail.

Ook ontvingen de nertsenhouders waarvan de bedrijven werden geruimd, een inkoopopdracht voor inzet van menskracht en materieel. Met hen is een uurtarief afgesproken van € 45 (maandag tot en met vrijdag van 6 tot 18 uur).10 Deze afspraak en de onderbouwing zijn niet terug te vinden in de documenten. Wageningen Livestock Research geeft in het KWIN (Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2020-2021)
een uurtarief van € 18,60 aan voor allround dierverzorgers, werkzaam op alle soorten agrarische bedrijven waar dieren worden gehouden. Deze dierverzorgers kunnen ook specialistische werkzaamheden verrichten.

Dan kregen de nertsenhouders ook nog eens een stuksvergoeding. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat er dan geen onderscheid meer te maken valt met het “quasi inhouse” boeren en slachten van nertsen. En dat, terwijl het fokkken van nertsen juist verboden is. En er door de corona crisis genoeg andere zielige dieren zijn die meer staatssteun verdiend hadden. De leeuwen van Artis bijvoorbeeld.Met de quasi inhouse illegale nertsenfok, verbleekt quasi inhouse wietteelt van voorbeeldigheid en vroomheid. Nederland is dus naast narcostaat ook een pelsdierslachtstaat.

De nertsenhouders ontvingen voor geruimde dieren en producten een vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de marktwaarde van moederdieren, fokreuen en pups. Wij hebben vastgesteld dat er een vergoeding is betaald voor alle geruimde nertsen. Er is ook betaald voor nertsen die niet waren toegestaan volgens de omgevingsvergunning en de Wet verbod pelsdierhouderij. Vóór de ruiming wist de minister van LNV uit de NVWA-rapporten dat dit verbod niet voor 100% werd nageleefd. De NVWA heeft de aantallen dieren zoals vermeld in de taxatierapporten, vergeleken met de aantallen die maximaal gehouden mochten worden. De NVWA heeft vervolgens geconstateerd dat er bedrijven zijn die meer nertsen hielden dan mocht. De omvang van het bedrag dat hiermee is gemoeid, is niet vastgesteld.

Vindt u het nou ook niet opvallend hoe die plastic rommel alle aandacht van de mainstream media opslokt? Terwijl levende en bijna uitgestorven nuttige roofdieren, daar hoor je helemaal niets over. Dat is toch ook in strijd met de Aanbestedingswet? De ene aanbestedingsovertreding is more equal dan de andere.

Zie verder:
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/05/19/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2020-ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-en-diergezondheidsfonds

We hebben de foto gekocht, dus u krijgt m nu ook zo groot mogelijk te zien.Wij houden ook niet van madammen in een bontjas. 

©Can Stock Photo / Mike Lane 45 https://www.canstockphoto.com/stock-image-portfolio/mikelane45/

1 thought on “Nertsen onderhands geruimd zonder aanbesteding of motivering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *