Rijopleidingen en rijtrainingen VRregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Rijopleidingen en rijtrainingen VRregio Utrecht

Foto: ©VRU

In 2017 heeft de VRU (Veiligheidsregio Utrecht)een aanbesteding uitgevoerd voor rijopleidingen en rijtrainingen. De VRU gebruikt de rijopleidingen en rijtrainingen voor de repressieve afdelingen van de VRU om vakbekwaam te worden en te
blijven. De contracten welke naar aanleiding van de 2017 aanbesteding zijn afgesloten loopt nog tot 1 januari 2022. Om er
voor te zorgen dat deze dienstverlening gewaarborgd blijft wil de VRU een raamovereenkomst afsluiten voor het leveren van deze diensten. Ingangsdatum van de raamovereenkomst is voorzien op 1 januari 2022. Op dit moment zijn er ca. 1.000 brandweerchauffeurs in dienst van de VRU. Deze zijn onderverdeeld in chauffeurs op brandweerposten, veelal bestuurders van de blusvoertuigen en specialistische ondersteunende voertuigen, en de piketfunctionarissen die optreden bij grootschalige incidenten. Zij besturen veelal personenvoertuigen/-busjes. De VRU geeft uniform invulling aan het oefenprogramma. Dit varieert van een incidentele training tot een training in een cyclus. De VRU streeft na dat alle brandweerchauffeurs een weldoordacht vakbekwaamheidsprogramma doorlopen. Daarbij wordt ballast tot een minimum beperkt en staat de, veelal vrijwillige, brandweerchauffeur centraal. Deze aanbesteding heeft tot doel om te komen tot een uniforme invulling van het vakbekwaamheidsprogramma en de aansluiting bij de behoefte van de brandweerchauffeur. VRU wenst haar financiële middelen efficiënt en effectief in te zetten. Door het doorlopen van een aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet en het Inkoopbeleid van de VRU wordt marktwerking en waar mogelijk inkoopvoordeel gerealiseerd. 

Deze opdracht betreft rijopleidingen en rijtrainingen van en voor de repressieve afdelingen van de VRU. De opdracht bestaat uit 3 percelen te weten:

  • Perceel 1: Rijbewijzen
  • Perceel 2: Brandweerchauffeur
  • Perceel 3: Vakbekwaam blijven

De omvang van de opdracht voor perceel 1 wordt geraamd tussen de €130.000,- en €150.000,- per jaar excl. BTW.  De totale
opdrachtwaarde voor perceel 1 is daarmee over 4 jaar ca. €520.000,- tot €600.000,- excl. BTW. De omvang van de opdracht voor perceel 2 wordt geraamd tussen de €90.000,- en €100.000,- per jaar excl. BTW. De totale opdrachtwaarde voor perceel 2 is daarmee over 4 jaar ca. €360.00,- tot €400.000,-excl. BTW.  De omvang van de opdracht voor perceel 3 wordt geraamd tussen de €125.000,- en €150.000,- per jaar excl. BTW. De totale opdrachtwaarde voor perceel 3 is daarmee over 4 jaar ca. €500.000,- tot €600.000,- excl. BTW.
 Al deze bedragen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het doel van deze openbare aanbesteding is om minimaal één tot maximaal drie raamovereenkomsten te sluiten met voor iedere overeenkomst één opdrachtnemer. De contractduur voor de opdracht rijopleidingen en rijtrainingen heeft een initiële looptijd van twee jaar. Deze raamovereenkomst kan door de VRU met twee maal één jaar worden verlengd. Een raamovereenkomst kent geen afnameverplichting. Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsVerhouding (BPKV). 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *