Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen – Aanbestedingsnieuws

Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen

Foto: Pixabay

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben sinds januari 2014 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, de GR BAR-Organisatie. De GR BAR-organisatie is de aanbestedende dienst en treedt op namens de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het uit te voeren werk is verdeeld over diverse wijken binnen de gemeentengrenzen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen.

De aanbesteding bevat zowel speel- en sporttoestellen met een natuurlijke uitstraling als speel- en sporttoestellen met een traditionele en eigentijdse uitstraling. De eisen aan deze speel- en sporttoestelen zijn te lezen in het Programma van Eisen
De inschrijver dient natuurlijk uitziende speel- en sporttoestellen, die op gaan in de natuur en omgeving, te kunnen leveren en plaatsen en dient speel- en sporttoestellen met een zowel traditioneel als eigentijds, uitdagend en vernieuwend karakter te kunnen leveren en plaatsen (innovatief en educatief). De vormgeving van de toestellen refereert op een creatieve wijze zowel aan een eigentijds als aan een vernieuwend concept. De toestellen en de materiaalkeuze komen overeen met zowel herkenbare vormen, als ontwerpen met uitdagende styling en opvallend kleurgebruik. De gemiddelde inrichting van een speelplek is €15.000,-. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Buiten de reikwijdte van deze aanbesteding vallen de volgende diensten en leveringen:

  • Onderhoud;
  • Veiligheidsinspectie (veiligheidsinspectie valt onder de verantwoordelijkheid van iedere deelnemende gemeente);
  • Reparaties voortkomend uit reguliere veiligheidsinspecties;
  • Valondergronden;
  • Bijzondere speeltoestellen: bijzonder speeltoestellen zijn toestellen welke een functie en- of speelwaarde/speelmanier hebben die niet bij andere toestellen binnen de raamovereenkomst te vinden zijn.

Het doel van deze aanbesteding is om met vijf partijen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding een een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.
Indien er minder dan vijf geldige inschrijvingen maar minimaal drie geldige inschrijvingen worden ontvangen, dan behoudt de aanbestedende dienst het recht om de opdracht alsnog te gunnen. De verdeling van de opdrachten is afhankelijk van het ontwerp en locatie waar het speel- en sporttoestel geplaatst wordt waarbij de opdrachtgever ernaar streeft om de gemiddelde opdrachtwaarde van de te leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen evenredig onder de geselecteerde partijen te verdelen.

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De af te sluiten raamovereenkomst gaat in op 1 oktober 2021 en heeft een initiële looptijd van twee jaar. Na deze periode heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst éénzijdig tweemaal te verlengen één jaar. Dus tot uiterlijk 30 september 2025.

Bron: Tenderned 20 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227840

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *