Wiet tender is afgebroken na vragen leveranciers – Aanbestedingsnieuws

Wiet tender is afgebroken na vragen leveranciers

De tender die BMC heeft uitgeschreven voor staatswiet is afgebroken. Doel was het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier/dienstverlener op het gebied van de levering van medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit. Op 13 juli is het bericht gepubliceerd dat de opdracht niet wordt gegund.

Dat blijkt, naast uit het gunningsbericht op Tenderned, ook uit een mededeling van het Cannabisbureau op zijn website, van 13 juli 2018:

Bij een aanbesteding is het gebruikelijk dat deelnemers vragen kunnen stellen. Op basis van vragen die zijn gesteld over de proportionaliteit van de aanbesteding, is het Bureau voor Medicinale Cannabis tot de conclusie gekomen dat de huidige aanbesteding niet kan worden voortgezet. De aanbesteding wordt over enkele maanden opnieuw uitgezet en bekendgemaakt op TenderNed en op deze website.

De Raamovereenkomst per perceel zou een looptijd hebben van vrijdag 1 november 2019 tot en met dinsdag 31 oktober 2023, met de optie deze periode maximaal twee maal met maximaal twaalf maanden te verlengen. Op 30 mei werd al bekend dat het Cannabisbureau langer nodig had voor de beantwoording van vragen.

©CIBG/MinVWS 2018

Volgens de selectieleidraad was het voornemen de geselecteerde kandidaten bekend te maken op Maandag 27 augustus 2018.

De aanbesteding is uitgezet door de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk in opdracht van het CIBG
(Bureau voor Medicinale Cannabis) Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) treedt sinds 1 januari 2001 op als regeringsbureau in de zin van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen. Het BMC heeft in Nederland het alleenrecht van in- en uitvoer, groothandel en het aanhouden van voorraden met betrekking tot cannabis en cannabishars.

Het BMC moet alle cannabisoogst aankopen en daadwerkelijk in bezit nemen. Het BMC heeft een tweeledige taak. Enerzijds dient het BMC te (laten) onderzoeken of
cannabis of cannabisproducten kunnen worden gebruikt als geneesmiddel, anderzijds moet het BMC de apotheken voorzien van medicinale cannabis, zodat patiënten die op doktersrecept kunnen verkrijgen.

Bij de Nota van Inlichtingen staat verder:

De Aanbestedende dienst heeft besloten dat verdere interne afstemming vereist is over de voortgang van dit aanbestedingstraject. Tot nader order zal deze Aanbesteding opgeschort worden. Onduidelijk is hoelang dit zal duren. Wanneer deze Aanbesteding voortgezet zal worden, betekent dat automatisch dat de planning aangepast zal worden.

Geselecteerde kandidaten moeten blijkens de selectieleidraad proefmonsters leveren, en daarvoor wordt dan ontheffing aangevraagd. Naast een gunning was een verklaring van goed gedrag vereist en een Bibob-vragenformulier.  Apart want je moet ook aantonen dat je een perceel hebt dat geschikt is voor de kweek en dat je ervaring hebt met de levering van medicinale wiet.

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/142241
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/142241;section=2

https://www.cannabisbureau.nl/pers/documenten/brochures/2017/12/01/productieproces-medicinale-cannabis

Voor meer informatie over:
het BMC: http://www.cannabisbureau.nl;
het CIBG: https://www.cibg.nl;

Zie eerder:

Wiet-aanbesteding van het rijk op komst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *