INTHR Lijn 16Z Laan van Meerdervoort – Buitenhof – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

INTHR Lijn 16Z Laan van Meerdervoort – Buitenhof

De rails op de Zoutmanstraat, onderdeel van deze aanbesteding.Foto: Google Streetview

Over het aanpassen van delen van het tracé van lijn 16 mochten we eerder schrijven. Zie hiervoor: Tramlijn 16X Laan van Meerdervoort – Eisenhowerlaan Den Haag en Tramlijn 16M Lorentzplein – Melis Stokelaan DenHaag. Deze openbare aanbesteding behelst het stuk Laan van Meerdervoort -Buitenhof. Aanleiding tot al deze aanbestedingen is de aanschaf van bredere tramstellen waardoor de tussenruimte tussen de richtingen niet toereikend was. Lijn voor lijn is aangepakt en omdat er overlappende stukken zijn waar meerdere trams reden is het logisch dat meer en meer van de tracé’s al geschikt zijn geworden met de tijd en er nog slechts delen van lijnen moeten worden aangepakt. Of de bredere trams daadwerkelijk ook meer comfort bieden is ons onbekend, de redactie heeft nog nooit mogen rijden in de nieuwe trams. Tweeramers, drieramers en vooral de cosy PCC trams, die in de U.S.A. nog immer rijden zijn ons meer bekend (en geliefd). Voor ons is de noviteit een beetje opgehouden bij Randstadrail lijn 3 en 4. Waar het voortdurend knietje vrijen is met onbekende stadgenoten. De nieuwe trams ervaren zal voor de redactie ook nog wel even duren, eerst maar die mondkapjes afschaffen, want de 50 % longcapaciteit die nog rest, heb je alleen al nodig om al die BOA’s en conducteurs en door de directeur van de NS opgehitste medereizigers te trotseren. Maar zodra het weer kan is er familiebezoek en grafonderhoud in Den Haag, hetgeen met spoed op de planning staat. Weinig zakelijk dit laatste, maar het moet toch even van het hart. Dan nu de aanbesteding.

Doordat grote delen, zoals gezegd al geschikt zijn voor de brede trams, is de uitvoering van aanpassingen op lijn 16 verdeeld in 4 werkvakken:
1. 16M (Moerwijk)
2. 16X (3 Kruispunten tussen 16S en Z)
3. 16S (Statenkwartier)
4. 16Z (Zoutmanstraat)

16Z behelst het traject vanaf kruispunt Laan van Meerdervoort/Zoutmanstraat, Zoutmanstraat, Vondelstraat, Torenstraat tot en met het Buitenhof. Hierbij wordt het Buitenhof in deel 2.2 van het bestek gescheiden. Aanbesteding is echter alleen in massa. De uitvoering vangt gelijk aan met 16X vanaf april 2022 en heeft een doorlooptijd tot einde 2022.

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, aan de Laan van Meerdervoort, Zoutmanstraat-Prins Hendrikplein-Vondelstraat-Torenstraat (Tracé 1) en Buitenhof-Gravenstraat (Tracé 2). Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Civiele werkzaamheden:
– Verwijderen en aanbrengen van trambaanconstructies;
– Verwijderen en aanbrengen van haltes;
– Verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen en funderingslagen;
– Verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
– Verwijderen en aanbrengen van riolering, inspectieputten, kolken, huis- en kolkaansluitingen;
– Uitvoeren van grondwerk en bemaling;
– Verwijderen bomen en nollen;
– Aanbrengen mantelbuizen;
– Verwijderen en aanbrengen van belijning en markering;
– Treffen van verkeersmaatregelen.
Spoorwerkzaamheden:
a. Vervangen van tramsporen;
b. Bovenleidingswerkzaamheden;
c. Werkzaamheden WS&B (Wisselaansturing, Seinen en Beveiliging).
Constructieve werkzaamheden:
– Vervangen brugdek verkeersbrug (Bibliotheekbrug)
Coördinerende werkzaamheden:
– Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen Abri’s, DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) ,
hekwerken en voedingspunten op haltes door derden (of kort samengevat haltemeubilair);
– Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van Openbare Verlichting (kabels, kasten, masten enz.)
door derden;
– Coördinatie ten behoeven van de nutsbedrijven.
Verkeersregelinstallatie werkzaamheden:
a. Het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een nieuwe verkeersregelinstallatie;
b. Het losnemen, aansluiten van de energieaansluiting van het verkeersregeltoestel;
c. Het losnemen, doormeten en aansluiten van de aarding van de verkeersregelinstallatie;
d. Het verwijderen van de bestaande verkeersregelinstallatie;
e. Preventief en correctief onderhouden van het nieuwe verkeersregeltoestel gedurende 15 jaar door de leverancier van het verkeersregeltoestel.

Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van een contract waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn.  De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016, voorzover deze inschrijvingsleidraad niet van het ARW is afgeweken. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Nu zijn wij van Aanbestedingsnieuws nogal gesteld op bomen en nu slaat bij de civiele werkzaamheden het puntje – verwijderen van bomen en nollen ons hart een beetje op hol. Echter hebben wij in de vier bestekken die deel uitmaken van deze aanbesteding verder niets meer kunnen vinden over aantallen te rooien bomen en hun locatie. Het is echter goed mogelijk dat wij dit over het hoofd gezien hebben. Dit soort aanbestedingen hebben altijd meer dan 100 documenten. We hopen er het beste van.

Bron: Tenderned woensdag 29 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239473

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *