Tramlijn 16X Laan van Meerdervoort – Eisenhowerlaan Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Tramlijn 16X Laan van Meerdervoort – Eisenhowerlaan Den Haag

Foto: Google Streetview

De route van tramlijn 16 loopt vanaf het Haagse Statenkwartier waar de tram via een ruime keerlus door de wijk rijdt, via Duinoord, Zeeheldenkwartier en het Centrum langs het Centraal Station en station Hollands Spoor en verder via Spoorwijk en Laakkwartier naar Moerwijk en vervolgens via Wateringse Veld naar de Dorpskade in Wateringen. De lijn heeft een lengte van 17,4 km. Langs de route liggen 37 haltes. Dagelijks maken ca. 28.000 reizigers gebruik van deze lijn (bron: HTM, gemiddelde werkdag in maart 2017).

De route van lijn 16 valt voor een groot deel samen met routes waarover ook andere tramlijnen rijden. Deze “samenloopdelen” zijn alle al geschikt voor het rijden met 2,65 m brede trams. Op deze delen hoeven dus geen aanpassingen meer te worden verricht. Deze samenloopdelen hebben een totale lengte van ca. 10,3 km (per richting) en er liggen 20 tramhaltes langs. Daarmee is bijna 60% van de route van tramlijn 16 al geschikt voor het rijden met nieuwe trams. Doordat grote delen al geschikt zijn voor de brede trams, is de uitvoering van aanpassingen op lijn 16 verdeeld in 4 werkvakken:
1. 16M (Moerwijk) Tramlijn 16M Lorentzplein – Melis Stokelaan DenHaag
2. 16X (3 Kruispunten tussen 16S en Z)
3. 16S (Statenkwartier)
4. 16Z (Zoutmanstraat)

16M behelst het traject vanaf Melis Stokelaan tot en met het Hildebrandplein inclusief halte Van Zeggelenlaan en ligt fysiek gescheiden van 16X, S en Z. Om deze reden heeft de uitvoering en aanbesteding weinig tot geen relatie met de overige projecten van lijn 16. Start uitvoering staat gepland vanaf eind februari 2022.
16X, S en Z daarentegen zijn aansluitende projecten. Gezien de totale omvang is ervoor gekozen om het werk te splitsen in 3 bestekken die aansluitend worden aanbesteed. Hierbij geldt dat een volgende publicatie pas aanvangt na verificatie van voorgaand contract. Inschrijvende partijen hebben op deze wijze geen overlap tijdens de tenderfase. Deze gefaseerde uitvoeringswijze is zorgvuldig gecommuniceerd naar de stakeholders. Om deze reden wordt inschrijvers geen ruimte geboden om zich te onderscheiden in een alternartieve uitvoeringswijze. De opdrachtgever neemt hiermee bewust en nadrukkelijk de
regie in de uitvoeringswijze en -volgorde.
• 16X behelst het traject vanaf kruispunt Laan van Meerdervoort/Waldeck Pyrmontkade tot en met Eisenhowerlaan. De grote uitdaging van dit deel zijn de pasages van 3 grote kruispunten waarbij er maximaal 1 kruispunt afgesloten mag zijn tijdens een totale uitvoeringsperiode van 9 weken. Gezien de grote impact op bereikbaarheid is gekozen dit traject als eerste aan te
besteden en is er veel ruimte gecreëerd voor de voorbereidingsfase van de aannemer tussen gunning en start uitvoering.

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, aan de Laan van Meerdervoort, Waldeck Pyrmontkade – Stadhouderslaan. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Civiele werkzaamheden:
– Verwijderen en aanbrengen van trambaanconstructies;
– Verwijderen en aanbrengen van haltes;
– Verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen en funderingslagen;
– Verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
– Verwijderen en aanbrengen van riolering, inspectieputten, kolken, huis- en kolkaansluitingen;
– Uitvoeren van grondwerk en bemaling;
– Verwijderen bomen en nollen;
– Aanbrengen mantelbuizen;
– Verwijderen en aanbrengen van belijning en markering;
– Treffen van verkeersmaatregelen.
Spoorwerkzaamheden:
a. Vervangen van tramsporen;
b. Bovenleidingswerkzaamheden;
c. Werkzaamheden WS&B (Wisselaansturing, Seinen en Beveiliging).
Coördinerende werkzaamheden:
– Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen Abri’s, DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) , hekwerken en voedingspunten op haltes door derden (of kort samengevat haltemeubilair);
– Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van Openbare Verlichting (kabels, kasten, masten enz.) door derden;
– Coördinatie ten behoeven van de nutsbedrijven.
Verkeersregelinstallatie werkzaamheden:
a. Het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een nieuwe verkeersregelinstallatie;
b. Het losnemen, aansluiten van de energieaansluiting van het verkeersregeltoestel;
c. Het losnemen, doormeten en aansluiten van de aarding van de verkeersregelinstallatie;
d. Het verwijderen van de bestaande verkeersregelinstallatie;
e. Preventief en correctief onderhouden van het nieuwe verkeersregeltoestel gedurende 15 jaar door
de leverancier van het verkeersregeltoestel.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016, voor zover deze inschrijvingsleidraad niet van het ARW is afgeweken. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Er vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats op onderstaande datum en plaats:
Datum: 30 augustus 2021 van 11:00u tot 12:00 uur
Plaats: Stadhuis Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt uitleg gegeven over de totale uitvoering van lijn 16, de fasering en aanbesteding. Het is tijdens deze bijeenkomst niet mogelijk om vragen te stellen. De presentatie van de voorlichtingsbijeenkomst wordt tevens gedeeld via Tenderned. De ondernemer kan zich voorafgaand aan de bijeenkomst melden via 06 – 13 XX XX XX. Een aantal minuten voor aanvang wordt ondernemer opgehaald bij de lift tegenover de Primera in de centrale hal van het stadhuis.

Bron: Tenderned woensdag 28 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234199

 

2 thoughts on “Tramlijn 16X Laan van Meerdervoort – Eisenhowerlaan Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *