Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld in “herhaling” – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld in “herhaling”

Impressie: © PCOU

In mei mochten wij u berichten over de EBM opdracht met betrekking tot de nieuwbouw van de Zonnewereld in Vleuten. Zie hiervoor: Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld (EBM). Nadat er veel vragen werden gesteld is de inschrijf termijn eerst verlengd en toen er uiteindelijk maar twee aanbiedingen waren is de aanbesteding vroegtijdig beeindigd. Volgens de aanbestedende dienst PCOU was er te veel risico om de aanbestedingsproces door te zetten. Nu is er dus een nieuwe aanbesteding.

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) heeft het voornemen om op de locatie Passiebloemweg een nieuw schoolgebouw te bouwen voor Jenaplanschool Zonnewereld. Op 29 september 2021, heeft PCOU door middel van een aankondiging op TenderNed, aangegeven de realisatie van Jenaplanschool Zonnewereld  te willen aanbesteden. Het betreft hier een nationaal niet-openbare procedure. Deze procedure is vastgelegd in deel 2 van de aanbestedingswet 2012. Op deze procedure is de ARW 2016 van toepassing.

Jenaplanschool Zonnewereld is op dit moment gehuisvest in de MFA (multifunctionele accommodatie) de Weide Wereld. De gemeente wil de kwaliteit, functionaliteit, bezetting en gebruikstevredenheid van MFA de Weide Wereld verbeteren door het pand te renoveren. Naar aanleiding van de renovatie is opnieuw gekeken naar de herverdeling van huisvesting voor Zonnewereld, OBS de Vleuterweide en de Twaalfruiterschool. Hier is uitgekomen dat de Zonnewereld en OBS de Vleuterweide in aanmerking komen voor nieuwbouw aan de Passiebloemweg en de Twaalfruiterschool in de gerenoveerde Weide Wereld gehuisvest wordt. OBS de Vleuterweide wordt gehuisvest op de Passiebloemweg in de reeds bestaande huisvesting. Voor de bouw van Zonnewereld dienen eerst gebouwen op het perceel gesloopt te worden. De sloop van de bestaande bebouwing is geen onderdeel van de scope. Het project omvat de nieuwbouw van basisschool Zonnewereld aan de Passiebloemweg te Vleuten. Het multifunctioneel parkeerterrein in het tussengebied, is voor beide scholen en hier wordt in gezamenlijkheid met de gemeente Utrecht en OBS de Vleuterweide invulling aangegeven. Alleen de nieuwbouw van Zonnewereld, terreininrichting en aansluitingen terrein is onderdeel van het project (terreininrichting en aansluitingen terrein zijn geen onderdeel van deze aanbesteding). De bouw van de OBS Vleuterweide en het ontwikkelen van het multifunctioneel parkeerterrein is geen onderdeel van de scope. Het bouwvolume bestaat uit drie bouwlagen, waarbij de drie schooldomeinen van Zonnewereld ieder op een eigen verdieping zijn gehuisvest. Naast de drie schooldomeinen biedt Zonnewereld 10-14 onderwijs. Alhoewel het 10-14 onderwijs onderdeel is van Zonnewereld, heeft het 10-14 onderwijs een eigen naam: Het Aurelius College.

Jenaplanschool Zonnewereld heeft een totale omvang van 2.789 m2. De basisschool bestaat uit 17 stamgroepen en 2 speellokalen. Het Aurelius College bestaat uit 3 stamgroepen met 1 atelier.  Begane grond = 972 m² BVO, Eerste verdieping   = 904 m² BVO  en de tweede verdieping = 918 m² BVO. De werkzaamheden voor het werk bestaan uit de realisatie van de bouwkundige werkzaamheden, het elektrotechnische installatiewerk en werktuigbouwkundige installatiewerk en de inrichting van het terrein op basis van bestek en tekeningen zoals die in de gunningsfase worden gedeeld. Het werk is opgedeeld in drie percelen: bouwkundig, installatie en terreininrichting. De terreininrichting is geen onderdeel van deze aanbesteding en zal separaat in de markt worden gezet. De projectorganisatie gaat uit van een traditionele bouworganisatievorm. Het ontwerpteam werkt het ontwerp tot en met Technisch Ontwerp ( TO) incl. bestek uit. De aannemer en installateur zijn verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het UO en werktekening tot en met realisatie. De oplevering staat gepland voor 24 april 2023. Zonnewereld wil in de zomervakantie van 2023 verhuizen naar haar nieuwe schoolgebouw.

Gezien de nadruk op een gezond binnenklimaat, wil aanbestedende dienst invloed hebben op de keuze van installateurs. Om deze reden is de opdracht verdeeld in drie percelen:
Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden
Perceel 2: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden
Perceel 3: Terreininrichting (geen onderdeel van deze aanbesteding)

Perceel 1 en 2 worden op basis van één aanbesteding op de markt gebracht.  Voor de uitvoering van de opdracht wenst aanbestedende dienst één gegadigde te contracteren voor perceel 1 en één gegadigde voor perceel 2. Het is toegestaan om voor beide percelen in te schrijven. Daarnaast is het in beide percelen toegestaan in te schrijven in een samenwerkingsverband. Indien de aanbestedende dienst besluit tot gunning over te gaan, wordt dit gedaan aan de inschrijver die voldoet aan de vastgestelde eisen en die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De weging zal zijn 70/100 voor prijs en 30/100 voor kwaliteit. Meer over het ontwerp leest u op: https://www.draaijerpartners.nl/app/uploads/2021/01/Artikel-draaijerpartners-Jenaplanschool-Zonnewereld-in-Schooldomein-3-januari-2021.pdf

Bron: Tenderned woensdag 29 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239690

 

 

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *