CDA kamerlid Van den Berg dient motie in om direct te gunnen – Aanbestedingsnieuws

CDA kamerlid Van den Berg dient motie in om direct te gunnen

Kamerlid Joba van den Berg heeft een motie ingediend voor de mogelijkheid opdrachten direct te gunnen, voor de bescherming van langdurige subsidierelaties. De motie signaleert in de overwegingen dat openbare aanbestedingen in relatie tot organisaties
die al jarenlang subsidierelaties met het ministerie (red AN, Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben zoals de Luisterlijn (113/Correlatie) , Nictiz voor digitale informatieuitwisseling in de zorg en het Capaciteitsorgaan (voor vervolgopleidingen van professionals in de zorg), onwenselijk zijn.

Dat is een flinke afwijking van de Aanbestedingswet, waarin bepaald is dat bij inkooprelaties ook voor alle 2b-diensten moet worden aanbesteed. Ja, logisch vinden we het natuurlijk wel, omdat die Aanbestedingswet die helemaal niet uitvoerbaar is als je iemand op basis van een goede prestatie iets méér wil gunnen of dat nu een opdracht is, of een deel ervan, of meer geld ervoor. Dat gaan ten koste van het neusje van de zalm in marktsectoren, nou zeg maar gerust een race naar beneden als je het hebt over bijvoorbeeld de markt voor zorgtaxi’s. Oh en die sector die bol staat van de marktwerking niet te vergeten, de jeugdzorg…  SER: Aanbesteding jeugdzorg leidt tot race naar de bodem. 

Op zich een goede zaak dat de 113-lijn niet op laagste prijs wordt aanbesteed. Dat is nu net zo iets dat je niet moet laten uitvoeren door de eerste de beste vrije jongen. Ons doet het afvragen of de kamer niet meer wetgevingsmoeite had moeten doen voor het behouden van het Rotterdamse uitvaartgedicht of een van de vele andere 2b-diensten, bewaakte fietsenstallingen, dagbestedingen, papierprikkers, jongerenwerk te behouden? Bovendien vragen we af of de subsidierelatie Kindertelefoon daar dan niet onder valt.

Zie ook:

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/faqs_contractering_2018_sensoor_kindertefoon_akj_mei_2017.pdf 

De motie overwegende dat iedere directe gunning uiteraard wel apart onderbouwd moet worden, zo meldt Van den Berg in de laatste overweging.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat openbare aanbestedingen in relatie tot organisaties die al jarenlang subsidierelaties met het ministerie hebben zoals de Luisterlijn, Nictiz en het Capaciteitsorgaan, onwenselijk zijn;
overwegende dat iedere directe gunning uiteraard wel apart onderbouwd moet worden;
verzoekt de regering voor dergelijke duurzame subsidierelaties met vertrouwde partijen directe gunning met goede onderbouwing als voorkeursoptie te behouden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van den Berg

Bron: Motie bij begrotingsbehandeling Ministerie van VWS: Kamerstukken II 2020/21, 35830-XVI-12

©Tweede Kamer 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *