Schoonmaakdienstverlening Vereniging OMO – VO Veghel – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Vereniging OMO – VO Veghel

Foto: pixabay.com (RitaE)

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De vereniging is opgericht in 1916 en bestaat momenteel uit 34 scholen die uiteenlopen van gymnasium tot en met brede scholengroepen inclusief praktijkonderwijs. In totaal worden zo’n 62.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door circa
7.000 medewerkers.
De aanbesteding betreft het schoonmaakonderhoud van de scholengroep Voortgezet Onderwijs
Veghel, bestaande uit locatie Zwijsen College te Veghel en Fioretti College te Veghel. 
De opdracht is op grond van artikel 2.82 van de aanbestedingswet voorbehouden aan SW-bedrijven. Eventuele afroepwerkzaamheden zijn in alle gevallen optionele werkzaamheden.

De geschatte omvang van de aanbesteding is gebaseerd op het aantal vierkant meters.

Zwijsen College 11.422
Fioretti College 17.047

De doelstelling is om een overeenkomst aan te gaan met een professionele leverancier die binnen het budget met kennis en kunde het gevraagde schoonmaakonderhoud met een zo hoog mogelijke kwaliteit de Beste PKV levert. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van drie jaar. Er geldt een optie van vier keer een verlenging waarvan de eerste drie jaar voor één jaar en het vierde jaar geldt tot einde van het betreffende schooljaar. De maximumduur van de overeenkomst is 6 jaar en 9 maanden. Ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 december 2021.

Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan een bezichtiging. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en
verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Er geldt een maximum van 2 personen per inschrijver.
Daarnaast vraagt opdrachtgever aan gegadigde om de Coronamaatregelen tijdens de bezichtiging in acht te nemen, waarbij uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck de basis van dit kader vormen.
De procedure tijdens deze rondleiding is als volgt:
1. Gegadigde dient zich vóór woensdag 30 juni 2021 voor 10.00 uur aan te melden.
2. Aanmelden kan door een mail te sturen aan inkoop@omo.nl, waarbij de namen van de dan aanwezigen worden vermeld.
3. Het tijdstip van de bezichtiging is van 10.00 tot 12.00 uur. Opdrachtgever stuurt uiterlijk woensdag 30 juni einde dag een bevestiging met aanmeldprocedure.
4. Indien gegadigde zich niet van tevoren aanmeldt, kan toegang tot de locatie worden ontzegd.
5. Mocht gegadigde naar aanleiding van deze rondleiding vragen hebben, dan dient gegadigde deze, na de bezichtiging, schriftelijk kenbaar te maken.
6. De gestelde vragen worden middels een Nota van Inlichtingen (NvI) beantwoord.

Bron: Tenderned 24 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231090

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *